Verejné financie za klímu

V našich aktivitách zameraných na verejné financie nadväzujeme na iniciatívu Zelený reštart, ktorá vznikla v roku 2020 na základe spolupráce environmentálnych organizácií s cieľom advokácie za klimaticky a environmentálne zodpovednú post-covidovú ekonomickú obnovu.

Slovenská republika sa prihlásila k zelenej obnove hospodárstva. Deklarovali sme tak, že spolu s ďalšími krajinami E Európskej únie sa pod vplyvom pandémie neodkloníme od klimatických cieľov, ale v tejto oblasti svoje úsilie ešte zvýšime. Hlavným rámcovým plánom na zelenú transformáciu sa stala Európska zelená dohoda, ktorej primárnym cieľom klimatická neutralita Európy do roku 2050.

Zmena klímy v centre výdavkov Európskej únie a Slovenska

Európska zelená dohoda a balík Fit for 55

Hlavný legislatívnym nástrojom na dosiahnutie cieľa uhlíkovej neutrality je balík Fit for 55. Jeho cieľom aktualizovať legislatívu EÚ v súlade s cieľom v oblasti klímy do roku 2030 znížiť emisie do roku 2030 najmenej o 55 % (v porovnaní s rokom 1990). V súčasnosti je balík Fit for 55, respektíve jednotlivé jeho smernice v procese negociácií a prijímania. Slovensko na tomto procese participuje a k balíku zatiaľ pristupovalo z menej ambicióznych pozícií a oficiálne pozície stále nemá.

 

Národný plán obnovy a REPower EU

Národný plán obnovy a odolnosti

Národný plán obnovy a odolnosti (NPOO) vznikol ako mechanizmus na podporu oživenia hospodárstva po pandémii COVID-19 a je kľúčovým nástrojom iniciatívy NextGenerationEU. Každý členský štát vypracoval vlastný národný  plán, na aké konkrétne činnosti budú prostriedky pridelené, ktorý následne schválila Európska komisia. Podmienkou bolo, aby sa aspoň 37 % týchto prostriedkov použilo na opatrenia v oblasti klímy.

Príprava NPOO bola veľmi rýchla a nedostatočne odrážala zapojenie aktérov do participatívneho procesu, nakoľko reagovala na krízu Od začiatku sme sa snažili byť súčasťou týchto procesov, na čo sme opakovane verejne vyzývali kľúčových aktérov, ktorí na príprave pracovali. Tieto požiadavky sme predložili aj v podobe hromadnej pripomienky k návrhu zákona.

Kľúčové závery:

  • Návrh plánu obnovy a odolnosti Slovenska bol sprístupnený verejnosti, ale konzultácie o návrhu boli skôr formálne a neboli transparentné ani inkluzívne v súlade so zásadou partnerstva.
  • Plán nasmeruje takmer 3 miliardy EUR na zelené, klimaticky priaznivé investície, napriek tomu však vychádza zo zastaraných cieľov v oblasti zmeny klímy.
  • Najmä v sektoroch renovácie, energetickej efektívnosti a dopravy navrhované opatrenia nepomôžu Slovensku dostatočne dosiahnuť potrebné ciele dekarbonizácie a zníženia emisií skleníkových plynov.
  • Ako pozitívnu možno hodnotiť kapitolu o adaptácii na zmenu klímy

REPowerEU

Iniciatíva EÚ REPower EU vznikla ako reakcia na energetickú krízu spôsobenú vojnou na Ukrajine. Jedným z jej z hlavných cieľov je akcelerácia obnoviteľných zdrojov energie, energetická efektívnosť a šetrenie energie.

REPowerEU bude kapitolou Plánu obnovy a odolnosti SR a momentálne pod taktovkou Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA pod Úradom Vlády SR) prebieha aj na Slovensku príprava jej obsahu.

Považujeme za dôležité, aby bol vypočutý aj hlas mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa dotknutými témami. Viaceré organizácie so zameraním na ochranu klímy už vypracovali svoje návrhy ku komponentu . Chceme však zapojiť širší okruh MNO do prípravy návrhu REPower, osobitne tie, ktoré sa zameriavajú na ochranu prírody a krajiny, v záujme rovnováhy urýchlenia povoľovacích procesov a ochrany životného prostredia.

Príprava kapitoly REPower, keďže ide o reakciu na krízu, je veľmi rýchla a zapojenie aktérov neodráža zaužívané participatívne procesy. Ambíciou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je využiť aspoň základný rámec na konzultácie, ktorý určuje legislatíva EÚ.

Európske štrukturálne a investičné fondy

Táto aktivita vzniká s podporou Európskej klimatickej iniciatívy (EUKI). Viac informácií nájdete na nasledujúcom odkaze.

Súvisiace aktuality

Slovensku hrozí žaloba pre meškajúce zákony o obnoviteľných zdrojoch

V nedeľu uplynula opakovane stanovená lehota na prenesenie európskej smernice o obnoviteľných zdrojoch do slovenskej legislatívy. Hrozí, že Slovensko príde o stovky miliónov eur a skončí pred súdom pre neplnenie svojich záväzkov. Namiesto toho bezhlavo meníme súvisiace zákony spôsobom, ktorý prináša ešte viac chaosu. Klimatická koalícia vyzvala ministerku Sakovú a ministra Tarabu, aby pracovali na…

Čítajte viac

REPowerEU ako nástroj k prechodu na obnoviteľné zdroje energie a energetickú bezpečnosť

REPowerEU má za cieľ ukončiť závislosť štátov Európskej únie od ruských fosílnych palív úsporou energie, diverzifikáciou dodávok a urýchlením prechodu na čistú energiu.  Žiadaným výsledkom je odolnejší a bezpečnejší energetický systém.  Plán vznikol v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajine, ktorá významne ovplyvnila hospodárstvo aj celú spoločnosť EÚ. Opatrenie REPowerEU sa stal aj súčasťou upraveného slovenského Plánu obnovy a odolnosti.…

Čítajte viac

Slovensko má šancu do životného prostredia investovať miliardy eur  

Minimálne do roku 2030 máme dostatok zdrojov na to, aby sme sa posunuli v sektore životného prostredia ako krajina ďalej. Otázne ostáva, či a ako ich dokážeme využiť.   Program Slovensko prináša investície pre zelenšiu a prepojenejšiu krajinu   Najväčší balík peňazí v súčasnosti ponúka Program Slovensko, cez ktorý sú spravované nové eurofondy na obdobie 2021-2027. Program sľubuje…

Čítajte viac

Čo je zásada nespôsobovať významné škody a prečo ju v únii potrebujeme

Zásada „nespôsobiť žiadnu významnú škodu“ má za cieľ nepodporovať také ekonomické aktivity, ktoré by významne škodili niektorému aspektu životného prostredia. Do not significant harm (DNSH) princíp alebo po slovensky zásada nespôsobovať významné škody bola prijatá v snahe podporiť ciele európskej Zelenej dohody. Tento princíp je jadrom klasifikačného systému environmentálne udržateľných ekonomických činností.   Podľa DNSH princípu…

Čítajte viac

Slovensko pracuje na kľúčovom pláne na ochranu klímy

Slovensko pracuje na kľúčovom pláne na ochranu klímy Bratislava, 25. august 2023. Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje kľúčový dokument k zvládnutiu klimatickej zmeny. Aby bol Integrovaný národný energeticko klimatický plán (INEKP) účinným nástrojom na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050, mal by podľa Klimatickej koalície a Slovenskej klimatickej iniciatívy obsahovať dostatočné ciele pre obnoviteľné zdroje energie…

Čítajte viac

Malá zmena v Pláne obnovy by pomohla desiatkam sociálnych organizácií a samospráv s energiami

Malá zmena v Pláne obnovy by pomohla desiatkam sociálnych organizácií a samospráv s energiami BRATISLAVA, 31.marec 2023. Financie z Plánu obnovy a kapitoly RePowerEU na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie by mohli pomôcť aj organizáciám v sociálnej oblasti a samosprávam. Tie zápasia s vysokými cenami energie. Momentálne môžu dotácie z Plánu obnovy na rozvoj obnoviteľných zdrojov…

Čítajte viac

Program Slovensko nám môže pomôcť dosiahnuť klimatické ciele pre rok 2030

Program Slovensko môže významne pomôcť s bojom proti klimatickej zmene, dôležité však bude nastavenie jednotlivých opatrení a výziev. Priatelia Zeme-CEPA a Klimatická koalícia vypracovali odporúčania, ako dosiahnuť pri financovaní opatrení lepšie výsledky. Z ich predošlej analýzy vyplýva, že so správnym nastavením týchto zdrojov, bude mať Slovensko dostatok financií nielen na dosiahnutie cieľa znížiť emisie do…

Čítajte viac

Vyzvali sme členov parlamentu aj europarlamentu k vytvoreniu pozícií k balíku Fit for 55

Tento týždeň Európsky parlament v pléne hlasuje o väčšine návrhov z tzv. klimatického balíka Fit for 55. Slovensko však stále nemá schválenú oficiálnu pozíciu k tejto kľúčovej legislatíve pre našu budúcnosť. Naši predstavitelia chodia na rokovania Rady EÚ do Bruselu bez legitímneho podkladu na vyjednávanie o legislatíve, ktorá sa nás všetkých veľmi týka.   Vyzvali…

Čítajte viac

Vďaka RePowerEU môže Slovensko dohnať, čo zameškalo a pomôcť obyvateľom s prípravou na zimu

Tlačová správa – Bratislava, 18. mája 2022. Environmentálne organizácie združené v Klimatickej koalícii vítajú návrh Európskej komisie RePowerEU, ktorý má pomôcť prestať financovať vojenskú agresiu na Ukrajine, pomôcť ochrane klímy a udržať peniaze za energie v slovenských regiónoch. Slovensko však musí rýchlo zareagovať a vypracovať plán, ako tento cieľ zabezpečiť a dohnať rokmi zameškanú podporu…

Čítajte viac

Financie na ochranu klímy musia pomôcť domácnostiam zbaviť sa závislosti na plyne.

BRATISLAVA. 8. marec 2022. Všetky financie z predaja emisných povoleniek by mali ísť na znižovanie emisií a primárne smerovať k obyvateľstvu. V rámci pripomienkového konania návrhu zmeny zákona o ETS to navrhla Klimatická koalícia. V návrhu od Ministerstva životného prostredia (MŽP SR) “mizne” stále polovica z príjmu v štátnom rozpočte bez jasného určenia.   Organizácie…

Čítajte viac

Dotácie z eurofondov nemôžu ísť len na plynové kotle, treba ich rozšíriť

Súčasné nastavenie eurofondov určených na znižovanie znečistenia ovzdušia z vykurovania v domácnostiach vsádza len na zemný plyn. Podľa 25 mimovládnych organizácií, iniciatív, zväzov, ako aj ďalších odborníkov/čok na ovzdušie navrhované nastavenie ignoruje sociálnu realitu slovenských domácností v regiónoch aj rastúce ceny tohto  fosílneho paliva. Riziko jednostranného zamerania dotácií na plyn umocňuje aj súčasná situácia s…

Čítajte viac

Ako dopadlo stretnutie s Fransom Timmermansom, výkonným podpredsedom Európskej komisie

3. februára sme mali možnosť zúčastniť sa stretnutia s výkonným podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom. Je pomerne jasné, že veľká časť klimatických opatrení sa deje preto, že ich pretláča Komisia a že je to pre ňu priorita. Hovoriť s mužom, ktorý má na starosti Fit for 55 legislatívu, v zásade ho nemusieť presviedčať, ale skôr…

Čítajte viac

Až 60 organizácií vyzýva premiéra: Zapájajte viac dotknuté skupiny do Plánu obnovy, inak stroskotá.

Ak sa nezlepší spolupráca s dotknutými aktérmi, úspech Plánu obnovy a odolnosti je ohrozený, bije na poplach spolu šesťdesiat organizácií z rôznych spoločenských oblastí. Zaslali v tejto súvislosti otvorený list premiérovi Eduardovi Hegerovi a vyzývajú ho, aby zapojil kľúčových hráčov do implementácie Plánu obnovy a odolnosti. Vyjadrujú v ňom obavy nad prípravou implementácie aj samotných…

Čítajte viac
Photo by Isaac Smith on Unsplash

Ochráňme ľudí pred nárastom cien šetrnými klimatickými riešeniami

  Bratislava, 28. september 2021. Odpoveďou na zvyšujúce sa ceny energií by mal byť jasný dlhodobý plán na odchod od fosílnych palív a akútna ochrana spotrebiteľov, uviedla Klimatická koalícia v reakcii na dnešnú mimoriadnu schôdzu parlamentu. Súčasná situácia by nemala byť predmetom politikárčenia. Namiesto toho majú politici nastoliť riešenia, ktoré zabezpečia zvyšovanie úspor a znižovanie…

Čítajte viac