Ak sa nezlepší spolupráca s dotknutými aktérmi, úspech Plánu obnovy a odolnosti je ohrozený, bije na poplach spolu šesťdesiat organizácií z rôznych spoločenských oblastí. Zaslali v tejto súvislosti otvorený list premiérovi Eduardovi Hegerovi a vyzývajú ho, aby zapojil kľúčových hráčov do implementácie Plánu obnovy a odolnosti. Vyjadrujú v ňom obavy nad prípravou implementácie aj samotných reforiem obsiahnutých v Pláne. Premiérovi ponúkajú spoluprácu, ktorá by mohla pomôcť úspešne realizovať úlohy z Plánu.   Do výzvy sa zapojili asociácie, platformy, iniciatívy a organizácie z oblastí školstva, zdravotníctva, ochrany životného prostredia, sociálnej oblasti, digitalizácie či kultúry.     Našim cieľom nie je kritizovať. Už pri prvých zmienkach o Pláne obnovy sme ponúkali spoluprácu. Popri obsahových klimatických návrhoch od začiatku navrhujeme aj spôsob, ako zahrnúť kľúčové subjekty pre dobrú realizáciu plánu. Zväčša bezúspešne. Pár pozitívnych príkladov spolupráce je výsledkom dobrého individuálneho prístupu konkrétneho ministerstva alebo úradu. To však nestačí, treba systém, kde experti z rôznych oblastí budú povinne súčasťou pracovných skupín na jednotlivých ministerstvách. Zajtra má o systéme implementácie rokovať vláda a my vyzývame premiéra na presadenie takéhoto prístupu,” povedala Dana Mareková z Klimatickej koalície.   Organizácie sa zhodujú, že bez dostatočnej spolupráce medzi úradmi a reprezentantmi dotknutých oblastí hrozí vznik nekvalitných alebo nerealizovateľných návrhov či reforiem. Už v súčasnosti vidíme, aký nesúhlas vyvoláva reforma vysokých škôl.    “Plán obnovy sa významne týka aj školstva. Napríklad reforma obsahu vzdelávania na ZŠ, konkrétne kroky pri zavádzaní inklúzie, ale aj investície do digitalizácie škôl či reforma vysokých škôl. Je to ambiciózny plán, ktorý nemožno realizovať bez systematického angažovania aktérov vo vzdelávaní. Mnohí sa preto aktívne zapájali do konzultácií už v procese jeho tvorby, aby pomenovali potreby škôl, ale aj možné synergie či riziká. Pokiaľ to s reformou školstva myslíme naozaj vážne a chceme pre ďalšie generácie kvalitnejšie vzdelávanie, mal by určite vzniknúť priestor na odborný, transparentný a participatívny dialóg aj v čase implementácie Plánu obnovy. Môžeme sa tak vyhnúť mnohým problémom,” uvádza Daniela Čorbová zo Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní.   K výzve sa pridala aj Asociácia nemocníc Slovenska. Tá vníma Plán ako veľkú príležitosť na investície do zmien v zdravotníctve. Tie by mali smerovať nielen na zníženie obrovského investičného dlhu nemocníc, ale aj priniesť nové procesy, rešpektovať demografický vývoj a zabezpečiť vyššiu kvalitu poskytovania zdravotníckej starostlivosti. “Túto komplexitu nie je možné obsiahnuť bez intenzívnej komunikácie so zástupcami sektora, pacientov a regiónmi. Zatiaľ sa zdá, že okrem niektorých procesov, ktoré sa nám podarilo presadiť, je celá zmena riadená najmä predstavami politikov a nie potrebami pacientov a regiónov. To by bola premrhaná príležitosť, malo by ísť o podstatu – o pacienta,” konštatuje za Asociáciu nemocníc Igor Pramuk.   Jednotlivé organizácie posielali opakovane návrhy na zapojenie aktérov – prvýkrát pri prijímaní Plánu, následne pri prijímaní zákona a do tretice dávali v tomto zmysle hromadnú pripomienku aj do systému implementácie, ktorý má prijať zajtra vláda na svojom zasadnutí.  Všetky návrhy boli zo strany štátu zamietnuté. Namiesto toho vzniká Rada vlády pre Plán obnovy, ktorá však nie je vhodnou formou na riešenie komplexného obsahu, ktorý Plán obnovy zahŕňa.    Kontakty: Dana Mareková, Klimatická koalícia, 0908 524 246 Daniela Čorbová, Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní, 0904 336 079 Igor Pramuk, Asociácia nemocníc Slovenska, 0911 768 025 celé znenie otvoreného listu & zoznam organizácií: Heger NPOO vyzva_rozne skupiny
ffeuki

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment