3. februára sme mali možnosť zúčastniť sa stretnutia s výkonným podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom.

Je pomerne jasné, že veľká časť klimatických opatrení sa deje preto, že ich pretláča Komisia a že je to pre ňu priorita.

Hovoriť s mužom, ktorý má na starosti Fit for 55 legislatívu, v zásade ho nemusieť presviedčať, ale skôr si vymieňať postrehy a možnosti, ako urobiť viac, je v živote takých klimatických aktivistov veľmi príjemné.

Našou snahou bolo pomenovať konkrétne možnosti znižovania emisií skleníkových plynov na Slovensku s cieľom dosiahnuť klimatické ciele Európskej únie. 

Dobrá spolupráca medzi Komisiou a ľuďmi zaoberajúcimi sa reálnou situáciou v členských štátoch môže pomôcť posunúť sa od všeobecných deklarácií ku konkrétnym krokom na ochranu klímy.

K premeneniu vyjadrení na konkrétne opatrenia má prispieť aj Európska zelená dohoda a aktuálny balík legislatívnych návrhov Fit for 55. Príležitosťou posunu smerom k udržateľnejšej spoločnosti sú aj finančné mechanizmy EÚ.

Práve aktivity Európskej komisie a ďalších inštitúcií EÚ sú často hlavným hnacím motorom ochrany klímy a biodiverzity. Riešenie klimatickej krízy si vyžaduje zapojenie všetkých subjektov spoločnosti – odborníkov, občianskej verejnosti, ministerstiev, aj strán naprieč politickým spektrom.

Pri tejto príležitosti sme podpredsedovi odovzdali grafiku Warning stripes od Katky Hutníkovej.

Foto: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

ffeuki

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment