3. februára sme mali možnosť zúčastniť sa stretnutia s výkonným podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom. Je pomerne jasné, že veľká časť klimatických opatrení sa deje preto, že ich pretláča Komisia a že je to pre ňu priorita. Hovoriť s mužom, ktorý má na starosti Fit for 55 legislatívu, v zásade ho nemusieť presviedčať, ale skôr si vymieňať postrehy a možnosti, ako urobiť viac, je v živote takých klimatických aktivistov veľmi príjemné. Našou snahou bolo pomenovať konkrétne možnosti znižovania emisií skleníkových plynov na Slovensku s cieľom dosiahnuť klimatické ciele Európskej únie.  Dobrá spolupráca medzi Komisiou a ľuďmi zaoberajúcimi sa reálnou situáciou v členských štátoch môže pomôcť posunúť sa od všeobecných deklarácií ku konkrétnym krokom na ochranu klímy. K premeneniu vyjadrení na konkrétne opatrenia má prispieť aj Európska zelená dohoda a aktuálny balík legislatívnych návrhov Fit for 55. Príležitosťou posunu smerom k udržateľnejšej spoločnosti sú aj finančné mechanizmy EÚ. Práve aktivity Európskej komisie a ďalších inštitúcií EÚ sú často hlavným hnacím motorom ochrany klímy a biodiverzity. Riešenie klimatickej krízy si vyžaduje zapojenie všetkých subjektov spoločnosti – odborníkov, občianskej verejnosti, ministerstiev, aj strán naprieč politickým spektrom. Pri tejto príležitosti sme podpredsedovi odovzdali grafiku Warning stripes od Katky Hutníkovej. Foto: Zdroj EÚ  
ffeuki

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment