Tlačová správa – Bratislava, 18. mája 2022. Environmentálne organizácie združené v Klimatickej koalícii vítajú návrh Európskej komisie RePowerEU, ktorý má pomôcť prestať financovať vojenskú agresiu na Ukrajine, pomôcť ochrane klímy a udržať peniaze za energie v slovenských regiónoch. Slovensko však musí rýchlo zareagovať a vypracovať plán, ako tento cieľ zabezpečiť a dohnať rokmi zameškanú podporu energetických úspor a podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Tieto kroky sú dôležité aj kvôli zhoršujúcej sa sociálnej situácii v dôsledku nárastu cien energií.   Organizácie žiadajú ministerstvá, aby vypracovali akčný plán “Pripravení na zimu”stratégiu “Nezávislí na ruských fosílnych palivách”, ktoré majú určiť, ako chceme tieto ciele naplniť. Rovnako dôležité je, aby sa Ministerstvá životného prostredia a financií dohodli na využití prostriedkov z predaja emisných povoleniek na financovaní opatrení v týchto plánoch. Súčasťou krokov by mala byť aj odborná diskusia s podnikateľským sektorom, ktorý by mal zahŕňať nielen fosílne závislý priemysel, ale aj odvetvia, ktoré prinášajú klimatické riešenia.    “Slováci a Slovenky majú záujem pripraviť sa zodpovedne na nadchádzajúcu zimu. Dokazuje to aj obrovský záujem ľudí o tepelné čerpadlá v programe Zelená domácnostiam, ktorej prostriedky z posledného kola sa vyčerpali za 11 minút. Vieme si predstaviť, že obyvateľov by štát mohol podporiť aj viac ešte tento rok a to napríklad rozumným využitím 11 miliárd eur zo systému obchodovania s emisiami do roku 2030. Ďalšie úverové prostriedky by zasa mohli inšpirovať verejný, ale aj súkromný sektor, aby viac investovali do prípravy na túto zimu a nezávislosti od fosílnych palív zo zahraničia,” povedal Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA.   Odborná diskusia by mohla vzniknúť v rámci stálej konferencie “Energeticky nezávislé Slovensko” a pracovných skupín pod Radou Vlády pre Európsku zelenú dohodu. Súčasťou diskusie by malo byť aj ako podporiť sociálne rizikové skupiny obyvateľstva, ktoré si často nemôžu dovoliť žiadať o dotácie a práve oni sú najviac ohrozené zvyšujúcimi sa cenami energie.   “Kroky z návrhu RePowerEU, ako je energetická efektívnosť a podpora OZE, sú presne tie, ktoré roky zanedbávame. Teraz sa ukazuje, aké je to nebezpečné. Stali sme sa rukojemníkmi a finančnými podporovateľmi ruského agresora. Teraz sa musí slovenská vláda spojiť a konečne tento nepriaznivý trend otočiť. Riešenia máme, záujem tiež. Je to obnova budov, tepelné čerpadlá, veterné, solárne a geotermálne systémy, z ktorých zisky zostanú na Slovensku,” uzavrela Lucia Szabová za Klimatickú koalíciu.   Kontakty pre médiá:   Juraj Melichár, koordinátor, Priatelia Zeme-CEPA, melichar@priateliazeme.sk, 0902 264 332 Lucia Szabová, koordinátorka Klimatickej koalície, info@klimatickakoalicia.sk, 0905 515 934

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment