Názov štúdie Rok vydania Odkaz na spracovateľa Tagy Zdroj
Stanovisko CEE k energetickej bezpečnosti 2022 Klimatická koalícia euki, energetika STIAHNUŤ
Iniciatíva za silný klimatický zákon – naše návrhy 2022 Klimatická koalícia klima zakon STIAHNUŤ
Výzva pre ministrov a členov EÚ výboru k zaujatiu pozícii k balíku Fit for 55 2022 Klimatická koalícia fit for 55, energetika, obnovitelne zdroje STIAHNUŤ
Pripomienky členov Klimatickej koalície k Návrhu Programu Slovensko na roky 2021 – 2027 2022 Klimatická koalícia OP Slovensko, eurofondy STIAHNUŤ
Hromadná pripomienka k Návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 2022 Klimatická koalícia partnerska dohoda, eurofondy Odkaz
Hromadná pripomienka k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky 2022 2022 Klimatická koalícia narodny program reforiem Odkaz
RRP/Semester mission to Slovakia 2022 Klimatická koalícia narodny plan obnovy STIAHNUŤ
Zhrnutia o fosílnom zemnom plyne 2022 Priatelia zeme CEPA plyn, energetika, obnovitelne zdroje Stiahnuť
Štvrtá generácia systému zásobovania teplom v regióne horná Nitra 2021 Priatelia zeme CEPA energetika, obnovitelne zdroje, Horna Nitra Stiahnuť
Čo je to „Fit for 55“ + pripomienky Klimatickej koalície k pozíciám Slovenska 2021 Klimatická koalícia fit for 55 STIAHNUŤ
Energetická chudoba na slovensku 2020: od analýz k odporúčaniam pre verejné politiky Jún 2020 Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV energeticka chudoba, obnova budov, obnovitelne zdroje Zdroj
Štúdia v oblasti zelenej ekonomiky a novej lokálnej energetiky s vplyvom na zlepšenie klimatickej situácie v Slovenskej republike so zameraním sa na obnovu nemocníc s využitím OZE. Január 2021 ENERGIA-Jarás, s.r.o. obnova budov, obnovitelne zdroje STIAHNUŤ
Potenciál podpory obnovy rodinných domov Január 2021 Budovy pre budúcnosť obnova budov, obnovitelne zdroje STIAHNUŤ
Názov štúdie
Stanovisko CEE k energetickej bezpečnosti
Rok vydania
2022
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
euki, energetika
Názov štúdie
Iniciatíva za silný klimatický zákon – naše návrhy
Rok vydania
2022
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
klima zakon
Názov štúdie
Výzva pre ministrov a členov EÚ výboru k zaujatiu pozícii k balíku Fit for 55
Rok vydania
2022
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
fit for 55, energetika, obnovitelne zdroje
Názov štúdie
Pripomienky členov Klimatickej koalície k Návrhu Programu Slovensko na roky 2021 – 2027
Rok vydania
2022
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
OP Slovensko, eurofondy
Názov štúdie
Hromadná pripomienka k Návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027
Rok vydania
2022
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
partnerska dohoda, eurofondy
Názov štúdie
Hromadná pripomienka k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky 2022
Rok vydania
2022
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
narodny program reforiem
Názov štúdie
RRP/Semester mission to Slovakia
Rok vydania
2022
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
narodny plan obnovy
Názov štúdie
Zhrnutia o fosílnom zemnom plyne
Rok vydania
2022
Odkaz na spracovateľa
Priatelia zeme CEPA
Tagy
plyn, energetika, obnovitelne zdroje
Názov štúdie
Štvrtá generácia systému zásobovania teplom v regióne horná Nitra
Rok vydania
2021
Odkaz na spracovateľa
Priatelia zeme CEPA
Tagy
energetika, obnovitelne zdroje, Horna Nitra
Názov štúdie
Čo je to „Fit for 55“ + pripomienky Klimatickej koalície k pozíciám Slovenska
Rok vydania
2021
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
fit for 55
Názov štúdie
Energetická chudoba na slovensku 2020: od analýz k odporúčaniam pre verejné politiky
Rok vydania
Jún 2020
Tagy
energeticka chudoba, obnova budov, obnovitelne zdroje
Názov štúdie
Štúdia v oblasti zelenej ekonomiky a novej lokálnej energetiky s vplyvom na zlepšenie klimatickej situácie v Slovenskej republike so zameraním sa na obnovu nemocníc s využitím OZE.
Rok vydania
Január 2021
Odkaz na spracovateľa
ENERGIA-Jarás, s.r.o.
Tagy
obnova budov, obnovitelne zdroje
Názov štúdie
Potenciál podpory obnovy rodinných domov
Rok vydania
Január 2021
Odkaz na spracovateľa
Budovy pre budúcnosť
Tagy
obnova budov, obnovitelne zdroje