Názov štúdie Rok vydania Odkaz na spracovateľa Časový horizont Zdroj
Čo je to „Fit for 55“ + pripomienky Klimatickej koalície k pozíciám Slovenska 2021 Klimatická koalícia STIAHNUŤ
Global Energy System based on 100% Renewable Energy – Power Sector November 2017 Lappeenranta University of Technology, Energy Watch Group 2030 až 2050 Zdroj
Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy 2018 Ministerstvo životného prostredia 2030 STIAHNUŤ
Impacts of Green New Deal Energy Plans on Grid Stability, Costs, Jobs, Health, and Climate in 143 Countries December 2019 Stanford University 2050 Zdroj
Scenáre pre prírodu Slovenska. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050: Alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky 2020 Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV 2020 Zdroj
The Potential and Challenges of Socially Sensitive, Low-carbon Regional Transition: The Case of Small and Medium Enterprises in Upper Nitra 2020 Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV - Zdroj
Energetická chudoba na slovensku 2020: od analýz k odporúčaniam pre verejné politiky Jún 2020 Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV Zdroj
Investing in the Recovery and Transition of Europe’s Coal Regions Júl 2020 BloombergNEF, Bloomberg Philanthropies 2030
Energy Transition Outlook 2020 September 2020 DNV GL 2050
Decarbonization of Eastern Europe’s Energy Mix Key to Higher EU Climate Goals November 2020 BloombergNEF, Bloomberg Philanthropies 2030
Štúdia v oblasti zelenej ekonomiky a novej lokálnej energetiky s vplyvom na zlepšenie klimatickej situácie v Slovenskej republike so zameraním sa na obnovu nemocníc s využitím OZE. Január 2021 ENERGIA-Jarás, s.r.o. - STIAHNUŤ
Potenciál podpory obnovy rodinných domov Január 2021 Budovy pre budúcnosť - STIAHNUŤ
Publikácie Inštitútu environmentálnej politiky 2021 - 2014 Inštitút environmentálnej politiky - Zdroj
Názov štúdie
Čo je to „Fit for 55“ + pripomienky Klimatickej koalície k pozíciám Slovenska
Rok vydania
2021
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Časový horizont
Názov štúdie
Global Energy System based on 100% Renewable Energy – Power Sector
Rok vydania
November 2017
Časový horizont
2030 až 2050
Názov štúdie
Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy
Rok vydania
2018
Odkaz na spracovateľa
Ministerstvo životného prostredia
Časový horizont
2030
Názov štúdie
Impacts of Green New Deal Energy Plans on Grid Stability, Costs, Jobs, Health, and Climate in 143 Countries
Rok vydania
December 2019
Odkaz na spracovateľa
Stanford University
Časový horizont
2050
Názov štúdie
Scenáre pre prírodu Slovenska. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050: Alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky
Rok vydania
2020
Časový horizont
2020
Názov štúdie
The Potential and Challenges of Socially Sensitive, Low-carbon Regional Transition: The Case of Small and Medium Enterprises in Upper Nitra
Rok vydania
2020
Časový horizont
-
Názov štúdie
Energetická chudoba na slovensku 2020: od analýz k odporúčaniam pre verejné politiky
Rok vydania
Jún 2020
Časový horizont
Názov štúdie
Investing in the Recovery and Transition of Europe’s Coal Regions
Rok vydania
Júl 2020
Časový horizont
2030
Názov štúdie
Energy Transition Outlook 2020
Rok vydania
September 2020
Odkaz na spracovateľa
DNV GL
Časový horizont
2050
Názov štúdie
Decarbonization of Eastern Europe’s Energy Mix Key to Higher EU Climate Goals
Rok vydania
November 2020
Časový horizont
2030
Názov štúdie
Štúdia v oblasti zelenej ekonomiky a novej lokálnej energetiky s vplyvom na zlepšenie klimatickej situácie v Slovenskej republike so zameraním sa na obnovu nemocníc s využitím OZE.
Rok vydania
Január 2021
Odkaz na spracovateľa
ENERGIA-Jarás, s.r.o.
Časový horizont
-
Názov štúdie
Potenciál podpory obnovy rodinných domov
Rok vydania
Január 2021
Odkaz na spracovateľa
Budovy pre budúcnosť
Časový horizont
-
Názov štúdie
Publikácie Inštitútu environmentálnej politiky
Rok vydania
2021 - 2014
Odkaz na spracovateľa
Inštitút environmentálnej politiky
Časový horizont
-