Názov štúdie Rok vydania Odkaz na spracovateľa Časový horizont Zdroj
Iniciatíva za silný klimatický zákon – naše návrhy STIAHNUŤ
Výzva pre ministrov a členov EÚ výboru k zaujatiu pozícii k balíku Fit for 55 2022 STIAHNUŤ
Pripomienky členov Klimatickej koalície k Návrhu Programu Slovensko na roky 2021 – 2027 2022 STIAHNUŤ
Hromadná pripomienka k Návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 2022 Klimatická koalícia Odkaz
Hromadná pripomienka k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky 2022 2022 Klimatická koalícia Odkaz
RRP/Semester mission to Slovakia 2022 Klimatická koalícia STIAHNUŤ
Zhrnutia o fosílnom zemnom plyne 2022 Priatelia zeme CEPA Stiahnuť
Štvrtá generácia systému zásobovania teplom v regióne horná Nitra 2021 Priatelia zeme CEPA Stiahnuť
Čo je to „Fit for 55“ + pripomienky Klimatickej koalície k pozíciám Slovenska 2021 Klimatická koalícia STIAHNUŤ
Energetická chudoba na slovensku 2020: od analýz k odporúčaniam pre verejné politiky Jún 2020 Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV Zdroj
Štúdia v oblasti zelenej ekonomiky a novej lokálnej energetiky s vplyvom na zlepšenie klimatickej situácie v Slovenskej republike so zameraním sa na obnovu nemocníc s využitím OZE. Január 2021 ENERGIA-Jarás, s.r.o. - STIAHNUŤ
Potenciál podpory obnovy rodinných domov Január 2021 Budovy pre budúcnosť - STIAHNUŤ
Názov štúdie
Iniciatíva za silný klimatický zákon – naše návrhy
Rok vydania
Odkaz na spracovateľa
Časový horizont
Názov štúdie
Výzva pre ministrov a členov EÚ výboru k zaujatiu pozícii k balíku Fit for 55
Rok vydania
2022
Odkaz na spracovateľa
Časový horizont
Názov štúdie
Pripomienky členov Klimatickej koalície k Návrhu Programu Slovensko na roky 2021 – 2027
Rok vydania
2022
Odkaz na spracovateľa
Časový horizont
Názov štúdie
Hromadná pripomienka k Návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027
Rok vydania
2022
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Časový horizont
Názov štúdie
Hromadná pripomienka k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky 2022
Rok vydania
2022
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Časový horizont
Názov štúdie
RRP/Semester mission to Slovakia
Rok vydania
2022
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Časový horizont
Názov štúdie
Zhrnutia o fosílnom zemnom plyne
Rok vydania
2022
Odkaz na spracovateľa
Priatelia zeme CEPA
Časový horizont
Názov štúdie
Štvrtá generácia systému zásobovania teplom v regióne horná Nitra
Rok vydania
2021
Odkaz na spracovateľa
Priatelia zeme CEPA
Časový horizont
Názov štúdie
Čo je to „Fit for 55“ + pripomienky Klimatickej koalície k pozíciám Slovenska
Rok vydania
2021
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Časový horizont
Názov štúdie
Energetická chudoba na slovensku 2020: od analýz k odporúčaniam pre verejné politiky
Rok vydania
Jún 2020
Časový horizont
Názov štúdie
Štúdia v oblasti zelenej ekonomiky a novej lokálnej energetiky s vplyvom na zlepšenie klimatickej situácie v Slovenskej republike so zameraním sa na obnovu nemocníc s využitím OZE.
Rok vydania
Január 2021
Odkaz na spracovateľa
ENERGIA-Jarás, s.r.o.
Časový horizont
-
Názov štúdie
Potenciál podpory obnovy rodinných domov
Rok vydania
Január 2021
Odkaz na spracovateľa
Budovy pre budúcnosť
Časový horizont
-