Materiály

Názov štúdie Rok vydania Odkaz na spracovateľa Tagy Zdroj
Podnety k návrhu aktualizácie INEKP na roky 2021-2030 2023 Klimatická koalícia inekp Odkaz
Účasť verejnosti na procese aktualizácie energetického a klimatického plánu – list ministrovi hodpodárstva 2023 Klimatická koalícia inekp Stiahnuť
Zapojenie do aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030 2023 Klimatická koalícia inekp Stiahnuť
Podpora rozvoja OZE s ohľadom na ľudí a ochranu prírody (Informačný 3-pager k projektu) 2023 Klimatická koalícia oze Stiahnuť
Revízia smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (RED) – výzva ministrovi hospodárstva K. Hirmanovi 2023 Klimatická koalícia oze Stiahnuť
Pripomienky MVO ku kapitole REPowerEU 2023 Klimatická koalícia repower Odkaz
Otvorený list na podporu prijatia silného klimatického zákona 2023 Klimatická koalícia klimaticky zakon Stiahnuť
Hromadná pripomienka za silný klimatický zákon 2023 Klimatická koalícia klimaticky zakon Stiahnuť
Iniciatíva za silný klimatický zákon – naše návrhy 2022 Klimatická koalícia klimaticky zakon Stiahnuť
Zhrnutia o fosílnom zemnom plyne 2022 Priatelia zeme CEPA plyn, oze Odkaz
Hromadná pripomienka k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky 2022 2022 Klimatická koalícia narodny program reforiem Odkaz
Hromadná pripomienka k Návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 2022 Klimatická koalícia eu fondy Odkaz
Pripomienky členov Klimatickej koalície k Návrhu Programu Slovensko na roky 2021 – 2027 2022 Klimatická koalícia eu fondy Stiahnuť
Výzva pre ministrov a členov EÚ výboru k zaujatiu pozícii k balíku Fit for 55 2022 Klimatická koalícia fit for 55, energetika, oze Stiahnuť
Stanovisko CEE k energetickej bezpečnosti 2022 Klimatická koalícia euki, energetika Stiahnuť
Štúdia v oblasti zelenej ekonomiky a novej lokálnej energetiky s vplyvom na zlepšenie klimatickej situácie v Slovenskej republike so zameraním sa na obnovu nemocníc s využitím OZE. 2021 ENERGIA-Jarás, s.r.o. oze Stiahnuť
Potenciál podpory obnovy rodinných domov 2021 Budovy pre budúcnosť oze Stiahnuť
Čo je to “Fit for 55” + pripomienky Klimatickej koalície k pozíciám Slovenska 2021 Klimatická koalícia fit for 55 Stiahnuť
Štvrtá generácia systému zásobovania teplom v regióne horná Nitra 2021 Priatelia zeme CEPA oze, Horna Nitra Odkaz
Energetická chudoba na Slovensku 2020: od analýz k odporúčaniam pre verejné politiky 2020 Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV oze Odkaz
Názov štúdie
Podnety k návrhu aktualizácie INEKP na roky 2021-2030
Rok vydania
2023
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
inekp
Názov štúdie
Účasť verejnosti na procese aktualizácie energetického a klimatického plánu – list ministrovi hodpodárstva
Rok vydania
2023
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
inekp
Názov štúdie
Zapojenie do aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030
Rok vydania
2023
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
inekp
Názov štúdie
Podpora rozvoja OZE s ohľadom na ľudí a ochranu prírody (Informačný 3-pager k projektu)
Rok vydania
2023
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
oze
Názov štúdie
Revízia smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (RED) – výzva ministrovi hospodárstva K. Hirmanovi
Rok vydania
2023
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
oze
Názov štúdie
Pripomienky MVO ku kapitole REPowerEU
Rok vydania
2023
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
repower
Názov štúdie
Otvorený list na podporu prijatia silného klimatického zákona
Rok vydania
2023
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
klimaticky zakon
Názov štúdie
Hromadná pripomienka za silný klimatický zákon
Rok vydania
2023
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
klimaticky zakon
Názov štúdie
Iniciatíva za silný klimatický zákon – naše návrhy
Rok vydania
2022
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
klimaticky zakon
Názov štúdie
Zhrnutia o fosílnom zemnom plyne
Rok vydania
2022
Odkaz na spracovateľa
Priatelia zeme CEPA
Tagy
plyn, oze
Názov štúdie
Hromadná pripomienka k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky 2022
Rok vydania
2022
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
narodny program reforiem
Názov štúdie
Hromadná pripomienka k Návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027
Rok vydania
2022
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
eu fondy
Názov štúdie
Pripomienky členov Klimatickej koalície k Návrhu Programu Slovensko na roky 2021 – 2027
Rok vydania
2022
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
eu fondy
Názov štúdie
Výzva pre ministrov a členov EÚ výboru k zaujatiu pozícii k balíku Fit for 55
Rok vydania
2022
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
fit for 55, energetika, oze
Názov štúdie
Stanovisko CEE k energetickej bezpečnosti
Rok vydania
2022
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
euki, energetika
Názov štúdie
Štúdia v oblasti zelenej ekonomiky a novej lokálnej energetiky s vplyvom na zlepšenie klimatickej situácie v Slovenskej republike so zameraním sa na obnovu nemocníc s využitím OZE.
Rok vydania
2021
Odkaz na spracovateľa
ENERGIA-Jarás, s.r.o.
Tagy
oze
Názov štúdie
Potenciál podpory obnovy rodinných domov
Rok vydania
2021
Odkaz na spracovateľa
Budovy pre budúcnosť
Tagy
oze
Názov štúdie
Čo je to “Fit for 55” + pripomienky Klimatickej koalície k pozíciám Slovenska
Rok vydania
2021
Odkaz na spracovateľa
Klimatická koalícia
Tagy
fit for 55
Názov štúdie
Štvrtá generácia systému zásobovania teplom v regióne horná Nitra
Rok vydania
2021
Odkaz na spracovateľa
Priatelia zeme CEPA
Tagy
oze, Horna Nitra
Názov štúdie
Energetická chudoba na Slovensku 2020: od analýz k odporúčaniam pre verejné politiky
Rok vydania
2020
Tagy
oze