Klimatická koalícia je platforma environmentálnych organizácií, ktorá nadväzuje na iniciatívu Zelený reštart. Naším cieľom je presadzovanie riešení, ktoré sú udržateľné ekologicky aj ekonomicky,
a zároveň prispievajú k spravodlivej spoločnosti.

Aktuality

Vízia

Uhlíková neutralita

Transparentnosť

Verejnosť má informácie a zúčastňuje sa na:

Zodpovednosť

Spravodlivosť

Organizácie