Predstavitelia Klimatickej koalície sa dnes stretnú s výkonným podpredsedom Európskej komisie, Fransom Timmermansom, v rámci jeho dvojdňovej návštevy Slovenska. Organizácie na stretnutí plánujú upozorniť na konkrétne možnosti znižovania emisií skleníkových plynov
na Slovensku s cieľom dosiahnuť klimatické ciele Európskej únie. Dobrá spolupráca medzi Komisiou a ľuďmi zaoberajúcimi sa reálnou situáciou v členských štátoch môže pomôcť posunúť sa od všeobecných deklarácií ku konkrétnym krokom na ochranu klímy.

K premeneniu vyjadrení na konkrétne opatrenia má prispieť aj Európska zelená dohoda a aktuálny balík legislatívnych návrhov Fit for 55. Príležitosťou posunu smerom k udržateľnejšej spoločnosti sú aj finančné mechanizmy EÚ. Práve aktivity Európskej komisie a ďalších inštitúcií EÚ sú často hlavným hnacím motorom ochrany klímy a biodiverzity. Riešenie klimatickej krízy si vyžaduje zapojenie všetkých subjektov spoločnosti – odborníkov, občianskej verejnosti, ministerstiev, aj strán naprieč politickým spektrom “Slovenky a Slováci si dobre uvedomujú dôležitosť ochrany klímy. Dokazujú to nielen viaceré prieskumy, ale aj petícia Klíma ťa potrebuje, ktorá v rekordnom čase dosiahla vyše 130 000 podpisov a pokračuje i v druhom kole.

O klimatických hrozbách vieme a tiež to, že musíme konať. Slovensko už v minulosti ukázalo, že vie byť klimatickým lídrom regiónu. Teraz je čas pustiť sa do práce a ukázať, že sa nebojí prinášať do praxe kvalitné a účinné riešenia,” povedal Jakub Hrbáň z Klíma ťa potrebuje.

“Dobrým príkladom, že dekarbonizácia Slovenska je možná je transformácia hornej Nitry a jej teplárenstva. Podľa analýzy organizácie Priatelia Zeme – CEPA je v Prievidzi možné ušetriť obnovou budov zapojených do sústavy centrálneho zásobovania teplom a rekonštrukciou rozvodov minimálne 54 % tepla. Miestna energetická spoločnosť by tak mohla do roku 2023 znížiť emisie skleníkových plynov o 73 % a do roku 2035 o 97 %. Najväčšia solárna elektráreň na Slovensku v areáli elektrárne Nováky a systém zásobovania teplom 4. generácie môžu byť veľkou inšpiráciou aj pre iné európske štáty,” doplnil Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA.

Podľa Petry Čakovskej zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov je do zelenej transformácie potrebné zapojiť aj spotrebiteľov a ich domácnosti. Finančné prostriedky z EÚ fondov a štátneho rozpočtu, určené na zvyšovanie energetickej efektívnosti, podporu obnoviteľných zdrojov či riešenie energetickej chudoby nie sú v súčasnosti pre väčšinu domácností na Slovensku prístupné. Už vôbec na ne nedosiahnu najzraniteľnejšie skupiny. Slovensko doteraz neimplementovalo viaceré smernice, naďalej dotuje vysokoemisné riešenia pre domácnosti a nechráni ich pred kolísaním cien plynu a elektriny.

“V pripravovanej národnej legislatíve nevidíme ani dostatočnú podporu na rozvoj samovýroby energie. Bez kvalitnej národnej stratégie obnovy budov všetkých, aj nízkopríjmovych domácností, však klimatické ciele nedosiahneme. Aj preto je nevyhnutné, aby všetci relevantní partneri naprieč sektormi začali spolupracovať a prijímané opatrenia nastavili spravodlivo, zodpovedne a efektívne,” doplnila Čakovská.

Slovensko má veľké rezervy aj v iných oblastiach, kde má čo doháňať, najmä v oblasti podpory nízkoemisnej dopravy, rozvoja vhodných obnoviteľných zdrojov energie, rozbehnutia obehovej ekonomiky alebo často spomínanej kvalitnej ochrany biodiverzity, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri ochrane klímy.

Stretnutie sa uskutoční 3. februára o 16.40 na Zastúpení Európskej komisie.

 

Kontakty pre médiá:
Jakub Hrbáň, Klíma ťa potrebuje, j.hrban@gmail.com, 0910 119 330
Juraj Melichár, Priatelia Zeme-CEPA, melichar@priateliazeme.sk, 0902 264 332
Petra Čakovská, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, petra.cakovska@sospotrebitelov.sk, 0949 314 111
Lucia Szabová, koordinátorka Klimatickej koalície, info@klimatickakoalicia.sk, 0905 515 934

 

Zdroj foto: FB Znepokojené matky

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment