BRATISLAVA, 15.marec. 2023. Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie, v ktorej majú zastúpenie aj všetky ministerstvá, včera schválila uznesenie, v ktorom vyzýva Vládu SR na prijatie silného klimatického zákona. Žiadosť o podporu predložili organizácie Priatelia Zeme-CEPA, VIA IURIS, Klíma ťa potrebuje spolu s Klimatickou koalíciou. 

Uznesenie odporúča vláde, aby schválila návrh Zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenska, ktorý bude Slovenskú republiku zaväzovať ku konkrétnym krokom na dosiahnutie klimatickej neutrality najneskôr do roku 2050. Zároveň špecifikuje niekoľko bodov, ktoré sú potrebné na to, aby bol tento zákon silným nástrojom na ochranu klímy. 

Zákon je momentálne v procese rozporových konaní, kedy sa upravuje podľa pripomienok ministerstiev, ale aj verejnosti a iných subjektov. 

“Silný klimatický zákon musí obsahovať viacero dobre nastavených prvkov. Týkajú sa emisných cieľov, kontroly ich plnenia, ale aj možnosti vymáhania v prípade nedodržiavania, rovnako ako  zberu a nakladania s dátami, a podpory samospráv pri dekarbonizácii. Vnímame, že okolo konkrétneho znenia zákona je ešte veľa práce a nie je to ľahká úloha pre nikoho zo zúčastnených. Aj preto sme radi, že Rada vlády včera uznesenie prijala.  Z rozhovorov s úradníkmi a úradníčkami na viacerých ministerstvách sa nám ukazuje, že vôľa riešiť klímu a prijímať vhodné opatrenia tu naozaj je,” povedala Lucia Szabová z Klimatickej koalície.

Klimatická koalícia dnes pošle otvorený list s rovnakými požiadavkami, ktorý adresuje prezidentke Zuzane Čaputovej, poverenému predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi  a poverenému ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi. Otvorený list podporili platformy mimovládnych organizácií, ktoré zahŕňajú aj organizácie venujúce sa sociálnym, rozvojovým či zdravotným témam. Medzi signatármi sú aj ďalšie inštitúcie, napríklad Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Komisia Slovenskej akadémie vied pre životné prostredie a klimatickú zmenu, Slovenská humanitná rada,  či niektorí  europoslanci, vrátane podpredsedu Európskeho parlamentu.

 

„Vnímame vážnu nepripravenosť ministerstiev, a s tým súvisiace obavy prijať záväznú legislatívu.  Klimatický zákon je dôležitý nástroj na transformáciu spoločnosti, ale jeho príprava aj implementácia si vyžaduje kontinuálnu podporu a koordináciu, najmä ministerstiev a samospráv. V tomto bude musieť MŽP ako koordinačný orgán pre klímu, pridať. Ukazuje nám to aj príprava zákona, ktorá vyvoláva neistotu u kľúčových subjektov, ktorí sú pre realizáciu klimatických opatrení nevyhnutní. Viac ako inokedy potrebujeme miesto podrážania si nôh spoluprácu a ochotu hľadať riešenia,” uzatvára Dana Mareková z Klimatickej koalície

Kontakty pre médiá:

Lucia Szabová, koordinátorka Klimatickej koalície, lucia.szabova@klimatickakoalicia.sk, 0905 515 934

Dana Mareková,  dana.marekova@gmail.com, 0908 524 246, momentálne v Bruseli, k dispozícií na audiovyjadrenie