V reakcii na tlačovú správu Ministerstva životného prostredia si vám dovoľujem zaslať stanovisko Klimatickej koalície k pripravovanému klimatickému zákonu. 

 

“Silný klimatický zákon považujeme za príležitosť na nevyhnutnú transformáciu spoločnosti a to spravodlivú pre všetkých. 

Súhlasíme s MŽP, že základom sú jasne stanovené ciele pre jednotlivé sektory. Tie sa musia premietnuť do kontrolovateľných a vymáhateľných záväzkov pre jednotlivé ministerstvá.

Dlhodobo narážame na systematické nedostatky súvisiace s klimatickými dátami. Verejnosť a často ani odborníci im poriadne nerozumejú a nie je jasné, ako sa s dátami ďalej nakladá, najmä či a ako sú využité pri tvorbe politík.

Zarážajúca je aj situácia v mestách a regiónoch, na ktorých stojí veľké množstvo opatrení zameraných na znižovanie emisií a aj prispôsobovanie sa zmene klímy.

Ak má klimatický zákon naozaj priniesť potrebnú zmenu a nebyť len veľa slovami na papieri, musí obsahovať konkrétne ciele, kontrolu a vymáhateľnosť. Inak to bude premárnená šanca.

V nasledujúcich týždňoch plánujeme oslovovať verejnosť i firmy, aby sme získali čo najširšiu podporu za silný klimatický zákon. Máme príležitosť, využime ju.” 

 

Pre viac informácií, prosím, kontaktujete:
Dana Mareková, koordinátorka Klimatickej koalície, dana.marekova@gmail.com, 0908 524 246

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment