Klimatická koalícia

V roku 2022 nás čaká niekoľko dôležitých krokov v ukotvení klimatických opatrení v legislatíve. Tým najdôležitejším na národnej úrovni bude historicky prvý Klimatický zákon na Slovensku. Čo by ste mali vedieť o klimatickom zákone a prečo je pre Slovensko dôležitý? 

 

1. Klimatický zákon práve sa tvorí 

 

Historicky prvý klimatický zákon je očakávanou legislatívou roka 2022. Impulzom na vznik je Európsky Klimatický zákon, ktorý schválil europarlament v júni 2021. Ďalšou motiváciou k vytvoreniu zákona je veľký záujem verejnosti o klimatickú zmenu. Ilustruje to petícia iniciatívy Klíma ťa potrebuje, ktorú podpísalo až 120 000 Sloveniek a Slovákov a práve prebieha jej druhé kolo 

Konečnú verziu zatiaľ verejnosť nepozná. Ide však o dobrý signál, že klimatická zmena je v hľadáčiku verejných činiteľov. Znenie legislatívy roka by malo byť známe v priebehu tohto roka. 

 

2. Slovenský klimatický zákon nie je ten Európsky, ale vychádza z neho

 

V júni 2021 europarlament prijal klimatický zákon. „Náš politický záväzok stať sa prvým klimaticky neutrálnym svetadielom do roku 2050 je teraz už aj právnym záväzkom.“ Takto komentovala dohodu na Twitteri predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen. 

 

 

 

Ako to už býva zvykom, jeho prijatiu predchádzali rokovania a lobbing, ktoré zasiahli do pôvodného znenia. 

Dva najdôležitejšie body hovoria o: 

  • zakotvení dosiahnutia uhlíkovej neutrality Európy roku 2050 v legislatíve
  • znížení emisií skleníkových plynov o najmenej 55 percent do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990.

 

Európsky klimatický zákon bude formovať podobu klimatickej legislatívy ďalších 30 rokov. Kľúčové parametre sa môžu medzi jednotlivými členskými štátmi odlišovať, pretože každé má inú východiskovú pozíciu. Vyššie spomenuté ciele sa musia premietnúť do reality danej krajiny. 

 

 

3. Prečo je klimatický zákon pre Slovensko dôležitý? 

 

Naše zákony v súčasnosti pokrývajú len približne polovicu sektorov, ktoré musíme dekarbonizovať. Chýba nám aj plán na dosiahnutie uhlíkovej neutrality najneskôr do roku 2050. Klimatický zákon by mal určiť pre Slovensko jasnú trajektóriu, ako zmeniť klimatickú výzvu. Úspešnosť tejto snahy závisí aj od kvality zákona a odvahy politikov a političiek pristúpiť k ochrane klímy zodpovedne. 

 

4. Čo by mal určite obsahovať klimazákon

 

Cieľovou rovinkou je uhlíková neutralita a k nej má klimazákon ukázať jasnú cestu. Aby nešlo len o pekne napísaný dokument, je nevyhnutné, aby zákon obsahoval jasne definované záväzky Slovenska a odkazoval na aktualizovaný plán, ktorý vychádza z dekarbonizačnej trajektórie. 

Z nich sa tiež odvíjajú ciele a povinnosti pre každé ministerstvo, či iné osoby, a pravidelná kontrola a právna vymáhateľnosť ich plnenia.

 

5. Bude obsahovať klimatickú žalobu?

Skloňuje sa aj možnosť, že by klimazákon obsahoval žalobu. Tá by nastúpila v momente, keď by si ministerstvá a zodpovedné subjekty neplnili svoje povinnosti. Napríklad by nedostatočne plnili dekarbonizačné ciele, nemali aktualizované stratégie alebo by sa odkáňali od EÚ legislatívy. Nedostatočná reflexia urgentnosti klimatickej zmeny by dala možnosť občanom a občiankam žalovať štát. 

K takémuto kroku, na kvalitnú ochranu klímy, bude potrebná zhoda politických aj ekonomických aktérov.

 

 

6. Inšpirácia zo zahraničia – klimatická žaloba

 

Treba poznamenať, že každý členský štát má inú východiskovú pozíciu a jeho národný zákon ohľadom klímy bude odzrkadlovať lokálnu potrebu. Pozrime sa na to, ako to funguje v zahraničí.

 

Rakúsky klimatický zákon odmeňuje regióny, ktoré sa snažia znižovať emisie. Stimuly vytvárajú súťaž medzi samosprávami a regiónmi, kto dosiahne najvyššie úspory, kto bude najrýchlejšie sebestačný a podobne.

 

Nedávno Greenpeace žaloval na Európskom súde pre ľudské práva nórsku vládu za vydávanie povoleniek na pokračovanie ťažby ropy. Poukazujú na to, že dochádza k obrovskému zásahu do ich ľudských práv, kvôli zdokumentovanému zhoršeniu klimatickej zmeny.

 

Vďaka holandskému klimatickému zákonu, ktorý obsahuje aj žalobu, sa podarilo nariadiť, aby vláda rýchlejšie odstavovala uhoľné elektrárne a vyčlenila miliardy eur na renováciu domov, obnoviteľné zdroje a ďalšie opatrenia. 

 

Viac článkov o klimatickom zákone nájdete: 

 

Rozhovor s Jurajom Melichárom z Priatelia Zeme – CEPA → https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/616246-mame-28-rokov-na-to-aby-sme-podali-vykon-storocia/

 

Rozhovor Dany Marekovej z Klimatickej Koalície a Ivany Figuli z Via Iuris  → 

https://euractiv.sk/section/klima/interview/pravnicky-na-slovensku-nie-je-mozne-presadit-silne-klimaticke-politiky-bez-sankcii/

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment