Bratislava. 9. február 2023. Mimovládne organizácie dnes zverejnili hromadnú pripomienku k návrhu klimatického zákona, ktorú môžu ľudia podporiť svojím podpisom. Podporia tak silný klimatický zákon s množstvom nástrojov na ochranu klímy a úsporu peňazí. Podľa organizácií je dôležité, aby sa súčasný návrh zákona a jeho kľúčové mechanizmy neoslabili. 

Pripomienky vypracovali organizácie Klimatická koalícia, Priatelia Zeme – CEPA, VIA IURIS, Klíma ťa potrebuje, Budovy pre budúcnosť, Karpatský rozvojový inštitút, Cyklokoalícia, Slovenská klimatická iniciatíva a INCIEN. Verejnosť ich môže podporiť svojim podpisom do 17. februára na stránke www.silnyklimazakon.sk. Pripomienky obsahujú návrhy na zlepšenie niektorých prvkov, ale aj podporu kľúčových bodov zákona, akými sú zriadenie rady, zefektívnenie práce s dátami či možnosť podať klimatickú žalobu v prípade neplnenia záväzkov.

“Tento návrh Klimatického zákona je skutočne dobrou legislatívou, ktorá nám môže pomôcť chrániť klímu a rozpočty ministerstiev. Najlacnejšou a najšetrnejšou formou liečby je prevencia. Klimatický zákon obsahuje množstvo skvelých nástrojov, ktoré môžu fungovať ako prevencia pred plytvaním verejných peňazí. Nestačí nám vedieť, že máme ciele do nejakého roku. Potrebujeme aj poznať, ako sa k nim dostaneme a kto je za ne zodpovedný,” povedal Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA

Organizácie zároveň odporúčajú zlepšiť časť venovanú sektorovým emisným cieľom, ktoré majú dosiahnuť jednotlivé ministerstvá. Tiež navrhujú povinnosť stanoviť v roku 2027 ciele na obdobie po roku 2030 a aby aj sektory v rámci ETS (energetika a priemyselné procesy) mali povinnosť vypracovať sektorové klimatické plány. Ako dôležitú vnímajú aj adaptáciu, pri ktorej chcú, aby bola v návrhu zákona lepšie zahrnutá.

“Chápeme, že zákon môže mnohé ministerstvá vystrašiť. Ochrana klímy nie je ľahká úloha, potrebujeme, aby toto úsilie bolo intenzívne a systematické. Ide o veľkú zodpovednosť, ktorej sa už viac nemôžeme vyhýbať. Vieme, že ochranu klímy dlhodobo zanedbávame, čo sa nám ekonomicky v budúcnosti vypomstí. Klimatický zákon v MPK má príležitosť to zmeniť,” povedala Dana Mareková z Klimatickej koalície.

Asi najväčšiu diskusiu pri návrhu zákona vyvoláva nastavenie emisných cieľov v jednotlivých sektoroch nášho hospodárstva. Podľa organizácií sú návrhy cieľov málo ambiciózne a neodrážajú potenciál Slovenska. Cítiť, že sa klimatickej zmene doteraz venovala v rámci jednotlivých sektorov minimálna pozornosť a chýba koordinovaný postup všetkých ministerstiev.

“Ciele by sme mali navrhovať s vedomím, že chceme dosiahnuť uhlikovú neutralitu najneskôr do roku 2050. Aktuálne ciele sú nastavené na zníženie emisií o 55 % do roku 2030, čo nestačí. Po roku 2030 totiž hrozí, že budeme musieť znižovať väčšinu emisií šialeným tempom, čo oveľa viac zaťaží našu ekonomiku. Vyzývame preto ľudí, aby podporili silný klimatický zákon,” uzavrel Jakub Hrbáň z Klíma ťa potrebuje.

Organizácie vyzývajú na širokú podporu silného klimatického zákona. Komunikujú s ministerstvami, inštitúciami, ako aj so súkromným sektorom.

V prípade otázok sú vám k dispozícií na vyjadrenia naše expertky a experti: 

Ivana Figuli, právnička VIA IURIS, odborníčka na legislatívu,  figuli@viaiuris.sk, 0915 038 609 – momentálne v Banskej Bystrici, k dispozícií na audiovyjadrenie

Dana Mareková, koordinátorka Klimatickej koalície, odborníčka na súlad s klimatickými smernicami,  dana.marekova@gmail.com, 0908 524 246, momentálne v Bruseli, k dispozícií na audiovyjadrenie

Juraj Melichár, koordinátor pre energetickú transformáciu, Priatelia Zeme-CEPA, melichar@priateliazeme.sk, 0902 264 332

Jakub Hrbáň, klimatický aktivista, kampanier a koordinátor, Klíma ťa potrebuje, jakub@klimatapotrebuje.sk, 0910 119 330


V prípade záujmu o tematických expertov kontaktujte:

Katarína Nikodemová, expertka na budovy,  Budovy pre budúcnosť, nikodemova@bpb.sk, 0908 280 981,

Dan Kollár, odborník na udržateľnú dopravu. Cyklokoalícia, dan@cyklokoalicia.sk, 0944 635 175

Andrej Steiner, odborník na adaptáciu, Karpatský rozvojový inštitút, steiner@kri.sk, 0908 729 845

Ivana Maleš, odborníčka na odpady, INCIEN, males@incien.sk, 0902 917 751