Fosílna Morena

BRATISLAVA. 22. apríl 2022. Zástupcovia organizácií Klimatickej koalície na Deň Zeme  doručili Ministerstvu životného prostredia Fosílnu Morenu. Organizácie tak upozornili na akútnu potrebu ukončenia používania fosílnych zdrojov a nutnosť naštartovať zmeny vedúce k energetickej efektívnosti, rozvoju obnoviteľných zdrojov energie, podpore verejnej dopravy a bezmotorovej dopravy či podpore sociálne rizikových skupín obyvateľstva. Zabojovať s klimatickou zmenou nie je len na pleciach envirorezortu. Preto päť menších Morien poputovalo symbolicky aj na ďalšie dotknuté ministerstvá a aj Úrad vlády. 

 

Potreba zbavenia sa závislosti na fosílnych zdrojoch je stále aktuálnejšia. Podľa poslednej správy IPCC potrebujeme zastaviť stúpanie emisií skleníkových plynov do troch rokov, aby sme dosiahli maximálne oteplenie o 1,5 stupňa Celzia do konca storočia. Závislosť na fosílnych zdrojoch nás negatívne dobieha aj v zraniteľnosti kvôli vojne na Ukrajine a súvisiacom rapídnom náraste cien za energie.

 

“Dnes je Deň Zeme, je čas na nové začiatky, čas podporiť život a ukončiť dobu fosílnu. Nevypláca sa nám. Urobili sme viacero dobrých krokov. Sme však v zlej situácii a potrebujeme urobiť viac. Nestačí čakať na zvyšok sveta, aj my na Slovensku musíme byť ambiciózni, inak škodíme len sami sebe. Slovensko k transformácii hospodárstva potrebuje silný klimatický zákon, ktorý určí o koľko má ktorý rezort znížiť emisie. Jednotlivé ministerstvá by tiež mali na ročnej báze reportovať ako dekarbonizácia – teda likvidácia fosílnej moreny, pokračuje a informovať verejnosť,” povedala Dana Mareková z Klimatickej koalície.

 

Aj v reakcii na  agresiu  na Ukrajine pristúpilo Slovensko  k viacerým klimaticky osožným krokom. V rámci plánovaných eurofondov a v Modernizačnom fonde boli presmerované financie z podpory fosílneho zemného plynu na podporu OZE. Pri programe Obnov dom v rámci Plánu obnovy a odolnosti zas pribudla veľmi potrebná podpora nízkopríjmovej skupiny obyvateľstva. 

 

“Viac ako miliardu eur v Modernizačnom fonde môžeme využiť na lacnejšie a šetrnejšie teplo z tepelných čerpadiel, geotermálnej a solárnej energie a tým aj ochranu klímy, ovzdušia a posilnenie mieru na Ukrajine. Stále však vidíme viacero nedostatkov, ktoré sa dajú práve teraz napraviť. Obavy máme napríklad z podpory modrého vodíka, ktorý sa vyrába zo zemného plynu či z ťažby uránu alebo zemného plynu na Slovensku,” uviedol Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA. 

 

Organizácie upozorňujú, že do roku 2030 budú mať ministerstvá životného prostredia a financií k dispozícii možno až 11 miliárd eur zo systému obchodovania s emisiami. Tieto prostriedky by mali byť veľmi adresne použité na zlepšenie podmienok bývania, zníženie spotreby energie a dekarbonizáciu vykurovacích systémov najmä nízkopríjmových domácností. Zabúdať nesmieme ani na nesmierne nutné investície do rozvoja vlakovej dopravy a cyklo infraštruktúry na Slovensku.

 

“Veľa počúvame, čo sa ako nedá, ale vieme urobiť naozaj veľa. Väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie je popri energetickej efektívnosti jedným z pilierov, na ktorých by sme mali stavať. Tu sa ale musíme v prvom rade vysporiadať s viacerými bariérami, ktoré brzdia rozvoj OZE. Nesmie nám ujsť vlak – celá Európska únia už realizuje opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti a stupňuje rozvoj obnoviteľných zdrojov na dosiahnutie väčšej nezávislosti od fosílnych palív,” ukončil Ján Karaba zo SAPI. 

 

Kontakty pre médiá:
 

Dana Mareková, koordinátorka Klimatickej koalície, info@klimatickakoalicia.sk, 0908 524 246

Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA, melichar@priateliazeme.sk, 0902 264 332

Ján Karaba, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE, jan.karaba@sapi.sk, 0902 287 397

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment