BRATISLAVA, 30. január 2023. Slovensko má šancu prijať skutočne silný a kvalitný klimatický zákon, ktorý nám pomôže dosiahnuť cieľ uhlíkovej neutrality. Návrh, ktorý dnes zverejnilo Ministerstvo životného prostredia, podľa mimovládnych organizácií obsahuje väčšinu prvkov, ktoré sú potrebné na zlepšenie ochrany klímy na Slovensku. Organizácie, ktoré sa príprave zákona venujú už viac ako dva roky, však zákonu vyčítajú nedostatočné ciele znižovania emisií a vynechanie sektoru ETS z pôsobnosti zákona.

Organizácie Klimatická koalícia, VIA IURIS, Priatelia Zeme-CEPA a Klíma ťa potrebuje zhodnotili, že zákon pokrýva základné princípy na ochranu klímy. Určenie cieľov pre jednotlivé sektory, ich následná kontrola aj vymáhateľnosť sú odrazené vo viacerých dobrých mechanizmoch. Zákon dnes rezort MŽP podal do medzirezortného pripomienkového konania, kde má verejnosť možnosť jeho znenie pripomienkovať do 17. februára 2023.

 

“Predložený zákon má šancu byť kvalitným nástrojom, ktorý prevedie Slovensko spravodlivou zelenou transformáciou a pomôže nám dosiahnuť spomalenie klimatickej zmeny, čo by malo byť jednou z hlavných priorít budúcich vlád. Klimatický zákon má ambíciu dostať túto oblasť pod jeden strešný a funkčný zákon, ktorý nastaví konkrétne povinnosti a ich spôsob vymáhania. Dôležité teraz je, čo prinesie legislatívny proces a či sa podarí kľúčové črty udržať,” uviedla právnička VIA IURIS Ivana Figuli.

 

Podľa Dany Marekovej z Klimatickej koalície v zákone momentálne vidieť dva výrazné problémy. “Máme silné obavy, že dekarbonizačné ciele pre jednotlivé sektory nie sú dostatočné. Nie je nám jasné, ako sa k nim analytici dopracovali a v tomto smere cítime slabú ambíciu.  Ak chceme naozaj dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, v súčasnosti už potrebujeme mieriť vyššie,” uviedla Mareková.

 

Druhým problémom je podľa nej, že zákon nepokrýva systém obchodovania s emisiami (tzv. ETS sektor), ktorý je výrazným emitentom skleníkových plynov. ETS sektor síce upravujú iné zákony ale ak chceme, aby Klimatický zákon bol strešným zákonom s dosahom na celú oblasť znižovania emisií, má mať dosah aj na tieto oblasti.

 

“Bez ohľadu na to, aké krízy alebo politické turbulencie zažívame, klimatická zmena sa nezastavila a vyhliadky sa nezlepšujú. Klimatický zákon tak nemá len stanovovať ciele, musí priniesť aj princípy a pravidlá, ako ich naplníme. A na to potrebujeme aj kontrolu, aj vymáhanie, ak sa ciele nebudú dodržiavať. Veríme, že počas pripomienkovania sa jednotlivé subjekty budú snažiť zákon funkčne zlepšiť, a nie oslabiť. Riešenie klimatickej krízy sa nemôže opierať o kompromisy. Buď zmeníme náš prístup my, alebo to klíma urobí za nás,” uviedol Jakub Hrbáň z Klíma ťa potrebuje.

 

Organizácie teraz pripravujú k navrhovanému zákonu pripomienky na posledné vylepšenia zákona. Tie predstavia verejnosti v najbližších dňoch. Súčasne sa organizácie v týchto dňoch obracajú na prezidentku Zuzanu Čaputovú s výzvou na aktívny záujem o proces prípravy tohto dôležité predpisu pre celú spoločnosť.

 

V prípade otázok sú vám k dispozícií na vyjadrenia naše expertky a experti: 

Ivana Figuli, právnička VIA IURIS, odborníčka na legislatívu,  figuli@viaiuris.sk, 0915 038 609 – momentálne v Banskej Bystrici, k dispozícií na audiovyjadrenie

Dana Mareková, koordinátorka Klimatickej koalície, odborníčka na súlad s klimatickými smernicami,  dana.marekova@gmail.com, 0908 524 246, momentálne v Bruseli, k dispozícií na audiovyjadrenie

Juraj Melichár, koordinátor pre energetickú transformáciu, Priatelia Zeme-CEPA, melichar@priateliazeme.sk, 0902 264 332

Jakub Hrbáň, klimatický aktivista, kampanier a koordinátor, Klíma ťa potrebuje, jakub@klimatapotrebuje.sk, 0910 119 330