Cieľ do roku 2040: Zvýšené ambície sú vítané – ale zníženie o 90 % nestačí

Brusel, 6. februára 2024 V súvislosti s oznámením Európskej komisie o cieli do roku 2040 CAN Europe uznáva, že cieľ zníženia o 90 % predstavuje vyššiu úroveň ambícií. Akýkoľvek cieľ, ktorý je nižší ako nulové emisie do roku 2040 však je v rozpore so záväzkom EÚ dosiahnuť spravodlivý podiel na splnení cieľa 1,5 °C Parížskej…