Skutočnou úlohou MŽP nebude boj s mimovládkami, ale desiatky úloh v konkrétnych odborných oblastiach

Odborníci a odborníčky z environmentálnych mimovládnych organizácii pripravili dôležité témy a úlohy, ktoré čakajú novú vládu v nasledujúcich rokoch. Priority v oblastiach ochrany biodiverzity, klimatickej zmeny, odpadového hospodárstva či environmentálnej výchovy by mali byť premietnuté do programového vyhlásenia vlády.  Zoznam dôležitých bodov, ktoré bude mať na stole ministerstvo životného prostredia, ďaleko presahuje pár nastolených tém,…