Odborníci a odborníčky z environmentálnych mimovládnych organizácii pripravili dôležité témy a úlohy, ktoré čakajú novú vládu v nasledujúcich rokoch. Priority v oblastiach ochrany biodiverzity, klimatickej zmeny, odpadového hospodárstva či environmentálnej výchovy by mali byť premietnuté do programového vyhlásenia vlády. 

Zoznam dôležitých bodov, ktoré bude mať na stole ministerstvo životného prostredia, ďaleko presahuje pár nastolených tém, ktoré posledné dni komunikujú predstavitelia vlády. Environmentalisti považujú za dôležité pripomenúť, že Ministerstvo životného prostredia má na starosti dôležitú a komplexnú agendu, ktorej napĺňanie má reflektovať potrebu urýchlene riešiť krízu biodiverzity a klimatickej zmeny. Popri bodoch zasahujúcich celú oblasť životného prostredia, ako sú stavebná legislatíva, posudzovanie vplyvov na životné prostredie alebo kapacity v ochrane životného prostredia, sa hlavné body týkajú ochrany biodiverzity, klimatickej zmeny, odpadov či environmentálnej výchovy. Zoznam priorít zaslali dnes vláde a NR SR.

V posledných týždňoch sme počúvali najmä nepodložené obvinenia voči mimovládnemu sektoru, ktoré ďalej rozdeľujú spoločnosť poukazovaním na falošných nepriateľov Slovenska a odpútavaním pozornosti od skutočných problémov, ktorým čelíme.

“To je v skutočnosti to posledné, čo v tejto chvíli slovenská spoločnosť potrebuje. Je načase venovať sa konkrétnym výzvam a úlohám. V environmentálnej sfére ich je naozaj mnoho. Náš materiál predstavuje len časť toho, čo nás čaká a už teraz je obsiahly. Zo strany ministerstva sme však zatiaľ zaznamenali len útoky, čistky v rezorte bez adekvátnej náhrady kľúčových ľudí a všeobecné deklarácie bez jasnejších kontúr. Na presnejšie informácie, ako mieni pristúpiť k závažným otázkam ochrany životného prostredie jeho súčasné vedenie a celá vláda, však stále čakáme,” povedal Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les.

Podľa environmentalistov je v každej oblasti dôležité, aby sa k riešeniam pristupovalo na základe odborných vedeckých poznatkov a dát. Súčasťou rozhodovaní má byť zapojenie všetkých relevantných strán do dialógu s cieľom zlepšiť konečný výsledok. Viaceré témy envirorezortu pritom presahujú aj do pôsobnosti iných ministerstiev. Práve preto sú dialóg a medzisektorová spolupráca veľmi dôležité. Ochrana životného prostredia však nesmie byť podriadeným cieľom, ale prioritou.

“Predstava, že ochrana životného prostredia a riešenie klimatickej krízy je niečo, čo škodí vidieku a obyvateľstvu, je úplne chybná. Dokazujú to skúsenosti zo zahraničia aj z projektov na Slovensku. Do ochrany klímy a biodiverzity poputuje do roku 2030 minimálne 15 miliárd eur. Vďaka nim môžeme nielen ochrániť a zveľadiť naše prírodné bohatstvo, ale priniesť viac stability do regiónov, pracovných príležitostí pre rôznorodé spektrum zamestnaní či ušetriť mnoho financií samosprávam, štátu aj samotným občanom. Na dosiahnutie dobrých výsledkov však bude musieť vláda spolupracovať so širokým spektrom ľudí inštitúcií a organizácií,” povedala zakladajúca členka Slovenského ochranárskeho snemu Ľubica Trubíniová.

Príloha:  Zásadné priority v ochrane životného prostredia

(materiál vypracovaný environmentálnymi mimovládnymi organizáciami a nezávislými odborníkmi a odborníčkami)

Kontakt pre médiá:

Marcel Zajac (zástupca Ekofóra v Rezortnej rade MŽP) – zajac@cpf.sk, 0918 639 471

Lucia Szabová (koordinátorka Klimatickej koalície) – lucia.szabova@klimatickakoalicia.sk, 0905 515 934

Ondrej Kameniar (My sme les) – o.kameniar@gmail.com, 0949 560 341

Ľubica Trubíniová (zakladajúca členka Slovenského ochranárskeho snemu) – lubica.trubiniova@gmail.com, 0905 271 888

Boglárka Kurka Ivanegová (Špirála – sieť environmentálne výchovných organizácií) –   ivanegova.boglarka@gmail.com, 0915 622 007

 

Foto: Ondrej Kameniar