Otvorený list: Zamedzte šíreniu nenávisti voči ochrancom prírody

Vážený pán poverený predseda vlády SR, poverený riadením ministerstva vnútra, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste v súlade s právom a demokratickými mechanizmami podnikli všetky kroky vo Vašej kompetencii na zamedzenie šírenia nenávisti vedúcej k útokom voči ochranárkam a ochranárom, či iným konkrétnymi osobám a skupinám slovenskej spoločnosti. resp. Vážený pán budúci predseda…