Slovensko musí robiť viac pre ochranu klímy, vznikla Klimatická koalícia.

BRATISLAVA, 20. september 2021. Nastáva kľúčové obdobie pre plnenie klimatických záväzkov. Krajiny Európskej únie čakajú viaceré legislatívne zmeny združené v balíku “Fit for 55”, ktoré majú viesť k napĺňaniu klimatických cieľov. Pomôcť majú nové finančné mechanizmy, ako aj historicky prvý Slovenský klimatický zákon z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Komplexný balík opatrení na národnej, ale aj regionálnej úrovni sa, podľa environmentálnych organizácií, nezaobíde bez férovo nastavenej spolupráce so štátom. Trinásť slovenských environmentálnych organizácií sa preto rozhodlo spojiť sily a vytvorili Klimatickú koalíciu. Chcú podať pomocnú ruku Slovensku v plnení klimatických záväzkov.

Prvý balík smerníc Fit for 55 predstavila Európska únia v júli 2021, ďalší sa očakáva koncom roka. Len prvý balík obsahuje 8 zmien starých predpisov a 5 úplne nových právnych aktov. Zmeny sa dotknú systému obchodovania s emisiami, emisných noriem automobilov, diskutovať sa bude aj o energetickej efektívnosti, uhlíkovom cle, zdaňovaní energie či o lesnom hospodárstve.

“Klimatickú zmenu nezastavia len číselné ciele, potrebujeme ich aj naplniť. Práve teraz sa bude diať obrovské množstvo nastavovania na legislatívnej, ale aj finančnej úrovni, ktoré určia trasu k uhlíkovej neutralite. Slovensko nesmie zostať pozadu. Bude to náročná práca a bez širokej spolupráce to nepôjde,” povedala Lucia Szabová, koordinátorka Klimatickej koalície z organizácie Znepokojené matky.

Podľa novovzniknutej Klimatickej koalície je v súčasnosti na Slovensku veľkým problémom roztrieštenosť klimatickej agendy medzi rezortmi a slabá koordinácia prípravy opatrení. Prioritizácia klimatickej krízy, spolupráca pri nastavovaní legislatívy a politická vôľa, sú nevyhnutné na to, aby sme na Slovensku v tejto úlohe uspeli.

“Zatiaľ musíme konštatovať, že nevidíme jasné a odhodlané smerovanie k ochrane klímy a k riešeniu klimatickej krízy. Politici to síce deklarujú, no na druhej strane robia kroky, ktoré skôr ohrozujú dosiahnutie deklarovaných cieľov. Príkladom je nedávny návrh zníženia kritérií na energetickú efektívnosť budov či podpora fosílnych zdrojov vo vykurovaní, ako je zemný plyn. Toto nie je správna cesta,” hovorí Kateřina Chajdiaková z Slovenskej klimatickej iniciatívy.

Organizácie zlúčené v Klimatickej koalícii začali spolupracovať v roku 2020, keď vytvorili projekt Zelený reštart, ktorého cieľom bolo podporiť kvalitnú prípravu Plánu obnovy a odolnosti. Spoločne pripomienkovali aj ďalšiu legislatívu a spolupracovali na viacerých kľúčových klimatických témach. Hlavným cieľom Klimatickej koalície je koordinovane prispievať ku kvalitným klimatickým politikám a spravodlivému financovaniu klimatických opatrení.

Kontakty:

Lucia Szabová, koordinátorka Klimatickej koalície, Znepokojené matky, 0905 515 934

Kateřina Chajdiaková, Slovenská klimatická koalícia, 0905 565 951

 

Klimatická koalícia

Sme platforma slovenských environmentálnych organizácií. Naším cieľom je presadzovanie riešení, ktoré sú udržateľné ekologicky aj ekonomicky a súčasne prispievajú k spravodlivejšiemu fungovaniu našej spoločnosti.

 

Súčasťou Klimatickej koalície sú:

Budovy pre budúcnosť

CEPTA

Cirkulárny Hub

Climate Communications Slovakia

Cyklokoalícia

Extinction Rebellion Slovensko

Klíma ťa potrebuje

Nestrácajme čas

Priatelia Zeme-CEPA

Slovenská klimatická iniciatíva

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov

Znepokojené matky

Živica

WWF Slovensko

 

Zdroj foto: Tomáš Halász

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment