V deň, kedy predsedníčka Európskej komisie oznamuje Slovensku súhlas so slovenským Plánom obnovy, mimovládky a ich partneri žiadajú premiéra Eduarda Hegera o stretnutie. Chcú diskutovať o tom, ako premiér naplní svoje minuloročné vyhlásenie o spolupráci s občianskou spoločnosťou pri realizácii Plánu obnovy. Upozorňujú, že bez transparentnosti a kontroly hrozí korupcia, zneužitie európskych peňazí a nenaplnenie cieľov.

Nadväzujú tak na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v decembri, kedy bol Eduard Heger ministrom financií. Ten po stretnutí verejne vyhlásil, že ďalšia spolupráca s občianskou spoločnosťou bude nielen pri tvorbe a dokončení Plánu obnovy, ale najmä pri jeho implementácii. Napriek tomu sa v aktuálnom návrhu Zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, podľa ktorého sa bude plán obnovy uskutočňovať, nevyskytuje ani zmienka o zapojení občianskych organizácií, samospráv a ďalších subjektov.

„Pre Slovensko je určite úspechom, že Európska komisia prijala slovenský návrh Plánu obnovy. Naša krajina teda môže začať od septembra čerpať prvú časť z obrovského balíka peňazí určeného na obnovu Slovenska po pandémii. Skutočný úspech Plánu obnovy však závisí od jeho implementácie. Ak má byť realizácia Plánu obnovy naozaj kvalitná, vláda sa bez kľúčových partnerov pri nej jednoducho nezaobíde,“ uviedla Ivana Kohutková z platformy Hlas občianskych organizácií.

Platformy Hlas občianskych organizácií a Zelený reštart predložili ešte v marci hromadnú pripomienku k návrhu tohto zákona. Odporučili v nej definovať kľúčových partnerov tak, aby reprezentovali všetky dôležité skupiny spoločnosti, ktorých sa Plán obnovy a odolnosti týka. Zároveň navrhli legislatívne zakotviť zapojenie kľúčových partnerov na rôznych úrovniach implementácie. Ich pripomienka nebola akceptovaná. Zásadné pripomienky uplatnil aj Úrad splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť, tie však bez diskusie s Úradom neboli akceptované. Ministerstvo financií namiesto toho predstavilo návrh na vytvorenie Rady vlády ako poradného orgánu vlády pre implementáciu Plánu obnovy a odolnosti. Vláda návrh zákona schválila minulý týždeň a čaká ho ešte prerokovanie v parlamente.

„Rada vlády pre implementáciu Plánu obnovy a odolnosti môže byť jeden z prvých krokov na ceste k zapojeniu dôležitých aktérov spoločnosti. Sama o sebe je však nedostatočná a máme obavy, či nepôjde iba o formálne fungujúci orgán. Je totiž potrebné vyriešiť napríklad zapojenie subjektov na nižšej úrovni realizácie plánu, pretozě Plán obnovy pokrýva množstvo rôznorodých oblastí, ktoré si vyžadujú špecifickú expertízu. Preto by sme uvítali konkrétne kroky, ktoré zabezpečia skutočnú participáciu pri implementácií Plánu obnovy“ hovorí Lucia Szabová z iniciatívy Znepokojené matky.

Zapojenie odborníkov a odborníčok z občianskych organizácií a iniciatív, samospráv, podnikateľských či sociálnych partnerov je kľúčové pri odbornom, efektívnom a bezkorupčnom rozdelení viac ako 6 miliárd eur z Plánu obnovy. Zapojenie kľúčových aktérov budú tiež ostro sledovať európske inštitúcie. Európska komisia aj Európsky parlament zároveň zdôrazňujú, že je nevyhnutné, aby reformy a opatrenia z Plánu obnovy a odolnosti prijala celá spoločnosť.

List mimovládnych organizácií adresovaný predsedovi vlády SR, Eduardovi Hegerovi (PDF)

Fotografia: Sincerely Media on Unsplash

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment