Dvadsaťjeden mimovládnych organizácií a iniciatív dnes listom požiadalo vládu Slovenskej republiky, aby vytvorila podmienky na 15-percentnú úsporu plynu do marca 2023. Žiadajú, aby vypracovala plány prípravy na zimu a nahrádzania fosílnych palív celkovo. Pripomínajú, že mnohé krajiny eurozóny už zaviedli opatrenia na zníženie spotreby energií. Organizácie zároveň prišli s návrhom dvanástich opatrení. Ponúkajú spoluprácu zdieľaním údajov či prinášaním príkladov dobrej praxe. 

 

V liste adresovanom vláde organizácie zhrnuli úsporné opatrenia európskych krajín, ktoré by mohli byť inšpiratívne aj pre vládu, samosprávy, domácnosti a firmy na Slovensku. Významné úspory spustili už Holandsko, Fínsko, Taliansko, Nemecko, Španielsko, ktoré upravia nadmerné a neprimerané využívania klimatizácií, vykurovacích zariadení, osvetlenia, vetrania, dopravy a mnoho iného. Organizácie pripomenuli, že vlády niektorých krajín začali kampane už v apríli. Dokonca aj španielska vláda, ktorá si vyrokovala čiastočnú výnimku z úspor plynu (síce miernejšiu ako Slovensko), zavádza množstvo úsporných opatrení. 

 

“Je načase, aby sme si prestali maľovať naivné obrázky a postavili sa krízovým časom zodpovedným spôsobom. Chválenie sa, že sme si vyrokovali výnimku na spotrebu plynu, ľuďom nepomôže znížiť účty za energie. Vláda by mala minimálne spustiť intenzívnu kampaň k úsporám energie a podporiť rozsiahle riešenia pre samosprávy, domácnosti a firmy vo verejnoprávnych médiách. Nevyužili sme poriadne leto, ale pred touto zimou ešte stíhame obmedziť plytvanie energiami. Na to sa potrebujeme zomknúť a pripraviť sa. Nielen preto, že tak môžeme znížiť našu závislosť od fosílnych palív, ale najmä preto, že bez ohľadu na výnimky, bude zima pre mnohé skupiny obyvateľstva náročná,” uviedla koordinátorka Klimatickej koalície Lucia Szabová.

 

Organizácie v liste navrhujú viacero úsporných opatrení, ktoré by mohla vláda využiť. Príkladom sú motivačné schémy, ktoré by zvýhodnili tie domácnosti, ktoré by mali najnižšiu spotrebu energií. Odporúčajú aj zníženie dane na izolačné materiály, tepelné čerpadlá, solárne systémy, veterné a geotermálne systémy. V oblasti dopravy odporúčajú podporu práce z domu, verejnej, zdieľanej a cyklistickej dopravy, ako aj prehodnotenie časov otvárania verejných budov, škôl, úradov tak, aby sa znížili dopravné zápchy. 

 

“V prvom rade je potrebné znížiť energetickú potrebu obnovou budov, ktorou možno šetriť desiatky percent. V roku 2021 povolilo ministerstvo financií využiť len 25 % prostriedkov z Envirofondu. Zvyšných 253 miliónov eur zostalo nevyužitých na účtoch Envirofondu. Tieto prostriedky môžu významne pomôcť s obnovou verejných budov. Tých je na Slovensku až 15-tisíc, pričom tri štvrtiny z nich boli postavené pred 30 až 60 rokmi,” doplnil Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA. 


Kontakty pre média:
Juraj Melichár, koordinátor pre energetickú transformáciu Priatelia Zeme-CEPA, melichar@priateliazeme.sk, 0902 264 332
Lucia Szabová, koordinátorka Klimatickej koalície, lucia.szabova@klimatickakoalicia.sk, 0905 515 934

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment