„Oceňujeme viaceré príspevky a vyjadrenia, ktoré dnes odzneli na konferencii Ministerstva životného prostredia. Vojna na Ukrajine nám ukazuje, akí sme zraniteľní. Čím dlhšie bude trvať, tým horšie je to nielen pre obyvateľov Ukrajiny ale aj zvyšok Európy. Zároveň je to ale aj príležitosť priznať si minulé chyby, ktoré nás priviedli k rekordnej závislosti na ruských palivách  a napraviť ich. Musíme naplno využiť slovenský potenciál úspor energie v domácnostiach aj priemysle a naštartovať rozvoj domácich obnoviteľných zdrojov energie. Špeciálne chceme podporiť vyjadrenie ministra Budaja o potrebe stierania rezortizmu. Vláda by mala postupovať spoločne a koordinovane doma aj na pôde EÚ,“ uvidela Lucia Szabová z Klimatickej koalície.

„Prvým a nevyhnutným krokom je presmerovať podporu z fosílnych palív v pripravovaných fondoch EÚ, Modernizačnom fonde ako aj výnosov z obchodovania s emisiami skleníkových plynov. Miliardy eur v týchto balíkoch musia oveľa výraznejšie zlepšiť energetickú hospodárnosť budov a zabezpečiť vykurovanie tepelnými čerpadlami, solárnymi systémami aj pre sociálne zraniteľné domácnosti.

Prestať plytvať stíhame aj tento rok. Napríklad v teplárenstve to znamená modernizovanie merania a regulácie, zníženie teploty dodávanej vody, integrácia akumulátorov tepla až po tepelné čerpadlá a solárne systémy.

Vykurovanie bez fosílneho plynu a s minimom biomasy je možné. Obnovou rodinných domov, bytových domov[1] či škôl[2] možno ušetriť aj viac ako 60% energie.[3] Okrem rýchlych riešení musíme naštartovať aj krátkodobé, najmä prípravu na zásobovanie teplom 4.generácie. Štúdia z Prievidze ukazuje, že po hĺbkovej obnove budov, modernizácii rozvodov nám postačí  len 46% energie.[4] “ uviedol Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA

 

Foto zdroj: micheile henderson

 

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment