1. Slovensko spolu s inými krajinami, dotuje vojnu na Ukrajine tým, že od agresora kupuje zdroje energií. Len v roku 2021 odišlo zo Slovenska za nákup zemného plynu viac ako 2,5 miliardy eur. Približne 2,2 miliardy eur sme zaplatili za dovoz ropy z Ruska v roku 2021.

2. Vzhľadom na to, že sme na ruskom plyne závislí na 85%,  odklon od ruského plynu je dôležitý aj z hľadiska bezpečnosti Slovenska.

3. Nezávislosť na dovoze palív z Ruska je možná – Európska komisia navrhuje spoločný postup v rámci EÚ, tzv. REPowerEU tak, aby sa rastúce ceny energií čo najmenej dotkli občanov, vrátane zraniteľných skupín. Slovensko by v tomto smere malo podporiť spoločné celoeurópske smerovanie, inak riskujeme, že zostaneme v závislosti na Rusku v EÚ osamotení.

4. Európska únia sa môže do roku 2025 zbaviť závislosti na zemnom plyne z Ruskej federácie, podľa medzinárodných mimovládnych organizácií Ember, E3G a ďalších. Z celkového dovozu ruského plynu do EÚ v roku 2020 v objeme 150 bcm je možné len implementáciou balíka Fit for 55 znížiť 32 bcm, elektrickou energiou z obnoviteľných zdrojov 31 bcm, tepelnými čerpadlami a elektrifikáciou 25 bcm a dodatočnými opatreniami v oblasti energetickej hospodárnosti 13 bcm.

5. Pre Slovensko je ekonomicky výhodné znížiť závislosť na fosílnych palivách. Napríklad v regióne Zamagurie je komplexnou obnovou budov možné ušetriť až 70 % celkovej energie potrebnej. V tomto regióne odišlo 815 € na obyvateľa za dovoz palív a energie.
Potreba energií na vykurovanie sa v najlepšie obnovenom bytovom dome za rok 2015 po hĺbkovej obnove znížila o 74,8 %. Ak tak neurobíme, nevytvoríme v našom hospodárstve priestor na akceleráciu energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energií a alternatívnej dopravy, tak nám „ujde vlak“

6. Nová energetická politika Slovenska musí obsahovať jasný odklon od fosílnych palív a dôraz na energetickú efektívnosť. Už čiastkové riešenia pri obnove budov vedia zaistiť 5 – 20 % úspory energie a tým pádom zníženie spotreby zemného plynu, pričom. tieto Opatrenia na úsporu v budovách majú aj sociálny rozmer pre riešenie problému s cenami energií.

7. Slovensko tragicky málo využíva potenciál veternej energie, geotermálnej energie a tepelných čerpadiel v regiónoch.

8. Takmer 70% Slovákov chce do roku 2035 prejsť z využívania plynu na energiu z obnoviteľných zdrojov.

 

Podporujeme vyhlásenie premiéra Eduarda Hegera, že Slovensko musí prekopať “naše strategické dokumenty energetickej politiky štátu”.

A v tomto zmysle žiadame, aby politiky a pozície Slovenskej republiky vytvárali našu bezpečnú, ekonomicky aj klimaticky udržateľnú budúcnosť.

 

Zdroj foto: From Wikimedia Commons, the free media repository

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment