V nedeľu uplynula opakovane stanovená lehota na prenesenie európskej smernice o obnoviteľných zdrojoch do slovenskej legislatívy. Hrozí, že Slovensko príde o stovky miliónov eur a skončí pred súdom pre neplnenie svojich záväzkov. Namiesto toho bezhlavo meníme súvisiace zákony spôsobom, ktorý prináša ešte viac chaosu. Klimatická koalícia vyzvala ministerku Sakovú a ministra Tarabu, aby pracovali na odstránení tohto stavu a zabezpečili rozvoj obnoviteľných zdrojov energie v súlade s potrebami ľudí a ochranou prírody.

 

Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie, takzvaná RED II mala byť premietnutá do slovenskej legislatívy už pred dvoma rokmi. Predĺženie lehoty však vláda nesplnila. Pre opakované neplnenie záväzkov môže Európska komisia žalovať Slovenskú republiku pred Súdnym dvorom EÚ, čo môže vyústiť do pokút. Rovnako mešká Slovensko aj s predložením revízie Národného energetického a klimatického plánu a s transponovaním nadväzujúcej smernice o OZE – RED III.

“Slovensko sa zaviazalo dosahovať ciele podľa predpisov EÚ a má na to podporu aj zdroje z Únie. Dobre nastavené obnoviteľné zdroje sú najlacnejší a najbezpečnejší zdroj energie. Slovensko, rovnako ako ostatné členské štáty EÚ, má k dispozícii právny rámec aj financie na ich rozvoj. Hýbeme sa však pomaly a je otázne, či dobrým smerom,” povedala Dana Mareková, koordinátorka Klimatickej koalície.

Podľa Klimatickej koalície je dobrým príkladom stagnujúci rozvoj veternej energie.  Od roku 2003 nebola postavená na Slovensku žiadna nová veterná elektráreň a aktuálne je 24 projektov uviaznutých v procese povoľovania. V liste ministerke hospodárstva Denise sakovej a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi pomenovali organizácie niekoľko krokov, ktoré vláda musí urobiť, aby tento stav napravila. Patrí medzi ne zmapovanie vhodných území pre rozvoj OZE a určenie akceleračných zón, čiže lokalít kde sa budú môcť OZE povoľovať v zrýchlenom režime. Tiež odstránenie technických a legislatívnych bariér a efektívne nastavenie povoľovacích procesov.

“Namiesto kvalitnej prípravy citlivého rozvoja OZE, tak aby ich benefity cítila aj príroda aj ľudia na Slovensku, rýchlo a bezhlavo meníme súvisiacu legislatívu. V poslednom období ide o viacero zákonov, ktoré sú zásadné pre povoľovanie OZE, pričom zmeny v nich neodrážajú potreby legislatívy EÚ. Väčšina týchto úprav naopak spôsobuje zmätok, konfliktné úpravy procesov a nedostatočnú ochranu práv obyvateľov, samospráv a životného prostredia,” uviedla právnička Ivana Figuli z VIA IURIS.

 

Materiál na stiahnutie

Obnoviteľné zdroje na Slovensku – záväzky, ako ich neplníme a o čo prichádzame

Dobrý rozvoj veternej energie a projekty – mapa

 

Kontakty:

Dana Mareková, Klimatická koalícia, dana.marekova@gmail.com, 0908 524 246

Ivana Figuli, VIA IURIS, figuli@viaiuris.sk, 0915 038 609