Bratislava, 23. decembra 2020 – Ministerstvo financií SR dva dni pred Vianocami informovalo, že Európskej komisii práve poslalo komplexný návrh Plánu obnovy a odolnosti. Mimovládne organizácie a iniciatívy upozorňujú na absolútne nedostatočnú participáciu verejnosti, vylúčenie občianskych organizácií z implementácie navrhovaných opatrení a pýtajú sa na zohľadnenie klimatických požiadaviek.

“Pre kvalitnú participáciu rôznych zainteresovaných stakeholderov je kľúčové poznať časový rámec procesu, vedieť v ktorých fázach sa očakávajú pripomienky, pričom verejnosť má mať dostatok času na ich vypracovanie a následné vyhodnocovanie pripomienok má byť transparentné a zrozumiteľné. Tieto podmienky, rovnako ako špecifické obsahové podmienky, na ktorých dodržaní nám osobitne záleží, vychádzajú zo záväzných právnych predpisov a bude ich sledovať aj Európska komisia pri vyhodnocovaní návrhov. Podľa nás však neboli naplnené,” uvádzajú organizácie.

Organizácie už v máji zaslali prvé návrhy do časti zelená ekonomika a odvtedy žiadajú o ich zohľadnenie v rámci kvalitného a transparentného procesu. Platforma Hlas občianskych organizácií spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami a iniciatívami v novembri zaslala predstaviteľom vlády SR svoje požiadavky na postup prípravy a implementácie Plánu obnovy a odolnosti.Následne sa k procesu stretli mimovládne organizácie s ministrom Eduardom Hegerom 8. decembra. Po stretnutí minister financií vyjadril podporu občianskej spoločnosti a uviedol, že “ďalšia spolupráca bude nielen pri tvorbe a dokončení plánu obnovy, ale najmä pri jeho implementácii.”

Plán obnovy a odolnosti bol predstavený o týždeň neskôr na Veľkej verejnej online diskusii, kde mohla široká verejnosť počas jednotlivých panelov klásť otázky online cez komentáre na Facebooku alebo aplikáciu Sli.do. Minister Heger vo svojej prezentácii deklaroval 20 diskusií s verejnosťou, medzi ktoré počítal aj politické debaty v televízii alebo rádiu. Mimovládne organizácie a občianska spoločnosť sa v prezentácii Plánu obnovy opäť nevyskytli.

“Proces prípravy tak významného dokumentu, ktorého sme svedkami, nie je ani transparentný, ani dostatočne participatívny. Za konzultácie s verejnosťou nemožno považovať politické debaty v rádiu a televízií. Otázky cez sociálne siete a aplikácie Sli.do počas live streamu z diskusie tiež nie sú dostatočnou formou participácie a zapojenia verejnosti. Online verejná diskusia k Plánu obnovy bola síce informatívna, ale sama o sebe nenapĺňa podmienky participácie. Napriek predchádzajúcim výrokom ministra financií Hegera sa v tomto komplexnom návrhu Plánu obnovy a odolnosti Slovenska stále nehovorí o mimovládnych neziskových organizáciách a občianskej spoločnosti,” hodnotia organizácie.

Michal Kišša, Ivana Kohutková, Tomáš Kriššák, Róbert Pakan, Sandra Polovková, Martina Strmeňová, Lenka Polomská Rišková;
Platforma Hlas občianskych organizácií, ktorá združuje 51 mimovládnych neziskových organizácií

Lucia Szabová; Znepokojené Matky

Katarína Nikodemová; Budovy pre budúcnosť

Ministerstvo financií SR vo včerajšej tlačovej správe uvádza, že “Dokument je výsledkom niekoľkomesačných rokovaní s odborníkmi, samosprávami, obchodnými komorami i koaličnými politickými stranami.” Slovenská verejnosť však stále nevie, s ktorými konkrétnymi odborníkmi alebo občianskymi organizáciami rokovania prebehli a ako sa vôbec bolo možné do týchto rokovaní zapojiť.

Titulná fotografia: Eugene Shelestov / Pexels

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment