Rozklad ochrany životného prostredia pokračuje cez novelu EIA zákona

Ministerstvo životného prostredia navrhlo novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorá je ďalším krokom k znižovaniu štandardov ochrany životného prostredia. Zhodujú sa na tom mimovládne organizácie v hromadnej pripomienke k zákonu. Ministerstvo prichádza s návrhom, ktorý narúša základné demokratické princípy v tejto oblasti rozhodovania, spôsobuje chaos v legislatíve, no predovšetkým a výrazne…