V utorok 30.1.2024 sme spolu s nemeckou EUKI – European Climate Initiative zorganizovali #EUKINetworkingEvent. Témou boli obnoviteľné zdroje energie, bariéry ich rozvoja a príležitosti, ktoré môžu pre Slovensko priniesť. Dialóg, spolupráca a hľadanie riešení – to je prístup, ktorý je blízky nielen nám ale podčiarkli ich aj veľvyslankyňa Barbara Wolf 🇩🇪 a štátny tajomník Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Kamil Šaško.
 
🇩🇪🇸🇰Nemecko a Slovensko nielenže diskutujú o fungovaní a problémoch obnoviteľných zdrojov energie, ale ukazujú, že spoločným úsilím môžeme prispieť k úspešnosti udržateľných projektov na Slovensku. Chceme sa úprimne poďakovať všetkým účastníkom z radov štátneho, verejného, súkromného i mimovládneho sektora za ich príspevky a obohacujúcu diskusiu.
 
Sumárny report z podujatia na stiahnutie TU (materiál je v angličtine)
 
 
 
Zdroj foto: Klimatická koalícia