28. mája 2024 – Návrh novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám z dielne poslancov SNS znevýhodňuje podľa ochranárov bežných ľudí a narúša tak ich práva. Výsledkom zmien bude porušenie práv na informácie, čo je ďalším zásahom proti demokratickým princípom garantovaným v ústave.

Navrhovaný spôsob spoplatňovania poskytovaných informácií zapríčiní podľa platforiem zelených organizácií Ekofórum, Klimatická koalícia, Slovenský ochranársky snem a Špirála jedine to, že sociálne zraniteľní ľudia sa nebudú môcť dostať k potrebným informáciám. Samotné spoplatnenie pritom nie je problémom. Ten spočíva vo forme, ako sa určuje, a vynechaní možnosti sa proti nemu odvolať. Podľa ochranárov je toto ďalší krok vládnych poslancov, ktorého jediným cieľom je obmedziť práva všetkých a zneužívať moc na svojvoľné rozhodovanie, komu poskytne informácie a komu nie.

“Základným pravidlom je, že čo nie je tajné, je verejné. Toto je protiústavný, nedemokratický a antisociálny krok. Ľudia majú na informácie o tom, čo robí štát za ich dane, ústavné právo. Po tejto novele bude každý človek musieť zvažovať, či si poskytnutie informácie môže dovoliť zaplatiť, a to v podstate druhýkrát. Úradom dáva priestor nielen zamlčovať informácie, ale v konečnom dôsledku aj na korupciu, protizákonné konanie a zneužívanie moci,” povedal zástupca Ekofóra Marcel Zajac. “Upozorňujeme, že toto je ďalší nebezpečný krok na súčasnej ceste slovenskej spoločnosti.”

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Adam Lučanský, Milan Garaj, Andrej Danko a Rudolf Huliak podali 24. mája 2024 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Právo na verejné informácie má podľa ústavy každý. Sú to informácie o konaní verejných inštitúcií a tie sú realizované z verejných prostriedkov. Navrhovaná novela zákona však zavádza svojvôľu v tom, za ktoré informácie by musel občan platiť, aj v možnosti stanoviť výšku sumy za požadovanú informáciu. Zavádza totiž tzv. “účelne vynaložená náklady za mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií”. Možnosť odvolať sa voči nim však v novele chýba. Prijatie navrhovaných zmien by znamenalo, že za informácie by občania platili vlastne druhýkrát. Nemožnosť odvolania sa by potom viedla k porušovani práv bežných ľudí.

 

Návrh zákona nájdete na https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=9809

 

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte:

Marcel Zajac, 0918 639 471

 

Foto: Nadine Shaabana