Obavy ochranárov z Aktualizácie vodnej politiky z dielne Ministerstva životného prostredia SR, potvrdzujú aj pripomienky vznesené rôznymi štátnymi inštitúciami. Tie, rovnako ako mimovládne organizácie, upozorňujú na ohrozenie čerpania financií z Plánu obnovy a odolnosti a na negatívny vplyv zmenenej politiky na verejné financie. Návrh obmedzuje prírode blízke zadržiavanie vody a znovu otvára prípravu vodných diel Slatinka či Tichý Potok. Spolu 18 organizácií podalo ku aktualizácii vodnej politiky hromadnú pripomienku, ktorú podporilo za necelé 3 dni viac ako 4000 ľudí.

Aktualizáciu Koncepcie vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, ktorá výrazne ovplyvňuje aj ochranu ostatných zložiek životného prostredia, dal envirorezort na pripomienkovanie v skrátenej lehote. To sa odrazilo v kvalite predloženého materiálu.

 

“Ide o zásadný koncepčný dokument z pohľadu ochrany vôd, ktorý je výsledkom dlhých odborných diskusií a je preto absolútne neprípustne, aby sa zmeny v ňom navrhovali v skrátenom pripomienkovom konaní bez náležitej odbornej diskusie a navyše bez posúdenia jeho vplyvov na životné prostredie, “ povedala právnička VIA IURIS  Ivana Figuli.

 

Potvrdzujú to aj pripomienky štátnych inštitúcií, ktoré upozorňujú na ohrozenie čerpania zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti a nedostatočné posúdenie vplyvu na verejné financie. Obnovenie plánu postaviť niekoľko priehrad zaťaží štátny rozpočet a návrh dokumentu tento fakt nezohľadňuje. V pripomienkach sa tak vyjadrili Úrad vlády SR, Ministerstvo financií či Národná implementačná a koordinačná jednotka (NIKA), ktorá je zodpovedná za koordináciu Plánu obnovy. Najvyšší kontrolný úrad dokonca žiada stiahnuť materiál ako celok.

 

“Koncepcia mala byť aktualizovaná až v roku 2027 a to po diskusii s odborníkmi rôznych sektorov a rezortov. Aj my v pripomienkach upozorňujeme, že takáto účelová a nepripravená aktualizácia verejnej politiky je veľkým rizikom straty financií z Plánu obnovy a odolnosti. Koncepcia je súčasťou už splneného míľniku v časti adaptácie na klimatickú zmenu. Cieľom politiky malo byť zaviesť prírode blízke opatrenia na ochranu pred povodňami, zadržiavanie vody v krajine a ďalšie opatrenia, ktoré nutne potrebujeme zavádzať kvôli postupujúcej klimatickej zmene. Ministerstvo v novom návrhu išlo úplne opačným smerom,” uzavrela Martina Paulíková zo Združenia Slatinka, ktorá pôsobí vo WWF Slovensko.

 

Hromadnú pripomienku k Aktualizácii Koncepcie vodnej politiky SR podporuje celkom 18 organizácií a iniciatív: www.cutt.ly/vodnapolitika

WWF Slovensko, Via Iuris, Združenie Slatinka, Výbor Slovenskej limnologickej spoločnosti pri SAV, ESSENCE Slovakia, CEEV Živica, Znepokojené matky, OZ Pestrec, Klimatická koalícia, Priatelia Zeme – CEPA, o.z. SOSNA, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Iniciatíva My sme les, Priatelia Zeme – SPZ, SOS/BirdLife Slovensko, Nadácia Aevis, o.z. Chceme zdravú krajinu, o.z Pre Prírodu

 

Kontakty:

Martina Paulíková, paulikovazvolen@gmail.com, 0915 811 195

Ivana Figuli, figuli@viaiuris.sk, 0915 038 609