BRATISLAVA, 20.októbra 2021. Mimovládne organizácie vyzvali predsedu vlády Eduarda Hegera, aby na zasadnutí Európskej rady podporil navýšenie národných ambícií na energetickú efektívnosť a obnoviteľné energie. Urobili tak v spoločnej iniciatíve organizácií zo šiestich krajín, ktoré poslali spoločný list premiérom Slovenska, Bulharska, Českej republiky, Rumunska, Maďarska a Poľska.

Podľa organizácií je práve teraz nevyhnutné, aby pomocou energetickej efektívnosti a citlivého rozvoja decentralizovaných obnoviteľných zdrojov podporili vlády svojich občanov a chránili ich pred nárastom cien i klimatickou zmenou.

“Posledné týždne v priamom prenose vidíme, čo dokáže rukojemnícka závislosť od zahraničných fosílnych zdrojoch spôsobiť. Zvyšovanie cien energií najviac postihuje obyvateľky a obyvateľov Slovenska, ktorí potrebujú pred týmto trendom dlhodobú ochranu. Krajiny strednej a východnej Európy majú veľké rezervy v zvyšovaní energetickej hospodárnosti a vo využívaní zelenej energie. Na to, aby sme predišli klimatickému kolapsu potrebujeme útlm fosílnych palív, akým je plyn. Transformácia energetiky, ktorá sa zakladá na znižovaní energetickej náročnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie, je jediným spravodlivým riešením klimatickej, ale aj energetickej a sociálnej krízy,” povedala riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.

Organizácie v liste uvádzajú, že krajiny strednej a východnej Európy by dokázali byť lídrami, ak by vo všetkých stratégiách a rozhodnutiach uprednostnili energetickú hospodárnosť. To by v konečnom dôsledku zvýšilo energetickú bezpečnosť, prinieslo ekonomické výhody a zabezpečilo dôležitú transformáciu postavenú na obyvateľoch, ktorí z nej budú profitovať a nie tratiť.

 

“Záväzok Slovenska dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 naráža na ešte jednu významnú systémovú bariéru, ktorá je spoločná pre celý bývalý postkomunistický blok. Ide o absenciu regionálnych kapacít schopných kvalitne plánovať a koordinovať dekarbonizačný proces a transponovať ambiciózny národný cieľ na regionálnu i lokálnu úroveň. Kvalitné a stabilné regionálne kapacity sú nutnou podmienkou pre naplnenie energetických a klimatických záväzkov,” povedal riaditeľ Priateľov Zeme Slovensko Juraj Zamkovský.

 

Preto je dôležité prestať podporovať fosílne zdroje, a teda úplne vyradiť uhlie do roku 2030 a plyn do roku 2035 z energetického mixu Slovenska. Nahradenie jedného fosílneho zdroja druhým už dnes nedáva zmysel. Takáto prax len opätovne zväzuje krajiny do závislosti a znemožňuje im prijať riešenia efektívne pre obyvateľstvo aj životné prostredie.

 

List predsedom vlád šiestich štátov podporilo 40 organizácií z dotknutých krajín. Zo Slovenska sa pridali organizácie: Centrum environmentálnych aktivít, Eviana, CEPTA, Greenpeace Slovensko, Slovenská klimatická iniciatíva, Extinction rebellion Slovensko, Ochrana dravcov na Slovensku, Občianske združenie Tatry, Znepokojené Matky, SOSNA o.z. a iniciatíva Nestrácajme čas. Zasadnutie Európskej rady sa uskutoční 21. a 22. októbra. Jedným z hlavných bodov sú opatrenia na ochranu pred nárastom cien energií.

 

Kontakty:

Katarína Juríková, Greenpeace Slovensko, katarina.jurikova@greenpeace.org, 0905 409 552

Juraj Zamkovský, Priatelia Zeme – CEPA, zamkovsky@priateliazeme.sk, 0908902257

Jozef Chavko chavko@dravce.sk  0903 768 394  Ochrana dravcov na Slovensku

 

Foto: FB Eduard Heger – predseda vlády SR

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment