28. október 2021, BRATISLAVA. Klimatická koalícia upozorňuje, že súčasnú energetickú krízu opäť najviac pocítia nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Napriek tomu slovenská vláda minimálne dvoma návrhmi ich chudobu ešte viac prehĺbi. Okrem toho na momentálne dostupné, nesystematické “riešenia”  výrazne doplatia mnohé domácnosti v budúcnosti. 

 

V prvom prípade o návrh na zmenu vyhlášky 364/2012 Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorou sa vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov. Druhým problematickým riešením je kotlíková dotácia. 

“Spoločným menovateľom oboch je ignorácia podpory znižovania energetickej potreby, ktorá je dôležitá nielen z pohľadu budúcich účtov za energie, ale aj klimatických opatrení. Práve znižovanie energetickej náročnosti budov je na Slovensku veľkou príležitosťou, ako môžeme znížiť emisie skleníkových plynov aj výdavky za vykurovanie budov,” uviedla Lucia Szabová z Klimatickej koalície.

Momentálne platí štandard na budovy od začiatku roka 2021. Celý sektor sa na neho dlho pripravoval a je s ním uzrozumený. Opätovný návrh na zmenu vyhlášky o energetickej hospodárnosti budov však plánuje znížiť štandard na novopostavené budovy v najvyššej triede až o 40 %, čo je krok späť.  Ak minister podpíše zmenu vyhlášky, prinesie to komplikácie pre stavebníkov, zabrzdí znižovanie emisií skleníkových plynov a v konečnom dôsledku navýši účty za prevádzku budov. Na riziká novely upozornila už platforma Budovy pre budúcnosť, samosprávy, ministerstvá a aj Úrad vlády.

Ďalším problematickým krokom je avizovaná kotlíková dotácia, ktorú pripravuje Ministerstvo životného prostredia. Tá ponúka občanom výmenu starých kotlov za nové v rámci snahy o zníženie znečistenia ovzdušia. Podľa Klimatickej koalície je problematické, že nezohľadňuje aj potrebu obnovy budovy a teda najskôr zníženia náročnosti budovy na vykurovanie a ponúka iba jednu možnosť – výmenu za plynový kotol. Pritom Česko má dlhoročné skúsenosti s podobnými kotlíkovými dotáciám, kde až 36 % ľudí si vybralo tepelné čerpadlo oproti 25 % ľudí, ktorí zvolili plynový kotol. Podľa Štatistického úradu SR v súčasnosti už vyše 600 000 obyvateľov ohrozuje príjmová chudoba. Vystavenie spotrebiteľov vyšším cenám, kým sú odkázaní len na nedostupné schémy a vysoko emisné riešenia, ich chudobu a sociálne nerovnosti ešte viac prehĺbi.

“Práve teraz môžeme sledovať obrovský nárast cien fosílneho plynu. Ponúkať ľuďom dotáciu na plynové kotle je v podstate danajský dar. Navýšime im tak ceny za vykurovanie do budúcna a riskujeme, že sa aj tak vrátia k starému spôsobu vykurovania, ktoré nám spôsobuje znečistenie ovzdušia. Slovensko neprevzalo to dôležité z českého príkladu – podporu pre tepelné čerpadlá, ktorú si vybralo najviac ľudí. Nesmieme tiež zabúdať na to, že komplexná hĺbková obnova budov je najdôležitejšia,” povedal Juraj Melichár, koordinátor organizácie Priatelia Zeme-CEPA.

Ak by energetická transformácia prebiehala rýchlejšie, spotrebitelia by boli pred kolísaním cien lepšie chránení. Pri plánoch do budúcnosti sa musíme odkloniť od energetickej závislosti od fosílnych palív a nestálych globálnych trhov, ktoré vystavujú spotrebiteľov prudkým nárastom cien. Najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je urýchliť prechod na obnoviteľné zdroje. Tento presun by mal byť prioritou aj slovenských tvorcov politík, pretože len tak zaručia cenovo dostupnú energiu pre slovenských spotrebiteľov a zníženie emisií skleníkových plynov.

 

Kontakty pre médiá:

Lucia Szabová, koordinátorka Klimatickej koalície, Znepokojené matky, luia.szabova@gmail.com  0905 515 934

Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA, melichar@priateliazeme.sk 0902 264 332

 

Zdroj foto: Patrick Hendry

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment