Bratislava. 3.marec 2022. Slovensko je vysoko závislé na ruskom plyne a rope. To ohrozuje bezpečnosť, ktorú by sme však mohli v budúcnosti výrazne znížiť. Práve teraz prebieha viacero procesov, ktoré môžu súčasný zraniteľný stav zmeniť, a zároveň výrazne pomôcť aj pri raste cien energií. Klimatická koalícia upozorňuje, že rastúce ceny energií budú mať dopad aj na sociálne ohrozené obyvateľstvo, a preto by mala vláda zaviesť opatrenia aj na ich ochranu. 

 

Agresia na Ukrajine zvýraznila aj nepriaznivú situáciu Slovenska v závislosti od ruských fosílnych zdrojov. Slovensko má vysokú závislosť na ruskom plyne (85 %) a rope (takmer 100 %). Riešenia na postupné znižovanie energetickej závislosti sa dajú práve teraz riešiť, keďže sa mení viacero právnych predpisov v oblasti ochrany klímy a znižovania emisií skleníkových plynov. Pripravuje sa veľký balík legislatívnych zmien Fit for 55, ktorý nastavuje aj naše energetické ciele a dôležité zvyšovanie energetických úspor. Ďalšími dôležitými procesmi je príprava Operačného programu tzv. eurofondov, kde môžeme výrazne ovplyvniť, či budeme financovať navyšovanie závislosti od fosílnych zdrojov alebo sa vydáme bezpečnejšou cestou.

 

“Práve teraz máme na dosah ruky otvorené procesy, kde nastavujeme bezpečnosť Slovenska z pohľadu dodávok energií. Možností sa nám priam samé ponúkajú a dlhodobo na ne upozorňujeme. Od nahradenia podpory plynových kotlov za kvalitnú podporu obnovy budov na zníženie energetickej spotreby a obnoviteľné zdroje, prenastavenie Modernizačného fondu, prechod na teplárenstvo 4. generácie či rôzne sociálne opatrenia. Klimatické opatrenia v súčasnosti predstavujú nielen spôsob zníženia energetickej spotreby, ale aj zvyšujú bezpečnosť Slovenska,” uviedla koordinátorka Klimatickej koalície Lucia Szabová.

 

“Budovy majú najväčší podiel na spotrebe plynných palív a na spotrebe tepla. Zároveň vidíme, že v rokoch 2005 – 2020 došlo k zníženiu spotreby plynných palív a spotreby tepla najrýchlejšie spomedzi všetkých sektorov a to aj vďaka zásadnej obnove budov. Tieto štatistiky ukazujú, že obnovou budov vieme výrazne znižovať našu energetickú náročnosť.  Má preto zmysel do jej ďalšieho znižovania investovať, lebo je tam stále potenciál na ďalšie úspory,” uviedla Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť. 

 

Jedným z očakavaných dopadov vojnového konfliktu na Ukrajine je aj ďalší rast cien energií, čo sa opäť negatívne dotkne aj veľkého množstva slovenských domácností. Klimatická koalícia vyzýva zodpovedné slovenské autority, aby urýchlene definovali a prijali sociálne,  legislatívne a najmä nízkofosilné investičné opatrenia, ktoré domácnostiam umožnia zapojiť sa do zelenej energetickej transformácie a ochránia ich tak pred energetickou chudobou.

 

“Pandémia, následné zvyšovanie cien elektriny a plynu a v súčasnosti aj vojna na Ukrajine v krátkom čase problém energetickej chudoby ešte prehĺbia. Ešte viac ľudí na Slovensku bude čeliť kombinácii problémov vysokých cien energií, neefektívneho bývania/vykurovania a nízkych príjmov, čo znamená, že mnoho z nich zažije energetickú chudobu vôbec po prvýkrát v živote. Pripravujeme preto návrh opatrení, aby s pomocou štátu mohli domácnosti túto krízu lepšie prekonať,” dodala Petra Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov.

 

Kontakty pre médiá:
 

Lucia Szabová, koordinátorka Klimatickej koalície, info@klimatickakoalicia.sk, 0905 515 934

Katarína Nikodemová, Budovy pre budúcnosť,  nikodemova@bpb.sk, 0908 280 981

Petra Čakovská, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, petra.cakovska@sospotrebitelov.sk, 0949 314 111

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment