Prečo potrebujeme kvalitný zákon pre ochranu klímy 

Tento rok má Slovensko prijať historicky prvý zákon pre ochranu klímy. Cieľom je zníženie emisií a dosiahnutie uhlíkovej neutrality najneskôr do roku 2050. Táto zmena sa má týkať všetkých odvetví hospodárstva. Súčasné zákony totiž regulujú len približne polovicu z nich.    

Jeho znenie musí byť kvalitne napísané a v takej podobe aj prijaté. Preto sme navrhli, čo musí silný zákon obsahovať. Naše návrhy nájdete TU.

 

Ako naše návrhy pomôžu podnikateľskému prostrediu

Kvalitný klimatický zákon: 

 •  Zabezpečí stabilitu a predvídateľnosť právneho prostredia, čo vám pomôže pri plánovaní vašich podnikateľských aktivít a rozhodnutí.
 • Posilní finančné a ľudské kapacity v regióne vášho pôsobenia, ktoré vám pomôžu pri prechode na zelenú ekonomiku. Nie všetky firmy totiž majú dostatok financií, ľudí a know-how, aby zmenu zvládli bez obrovskej záťaže. Pomôže pri odstránení právnych a administratívnych prekážok.  

Biznis sektor môže byť jedným z lídrov, ktorý žiada zodpovednosť politikov a kvalitný zákon.

 

Ako môže vaša spoločnosť podporiť prijatie silného klimatického zákona 

 • Podpíše sa pod naše návrhy.
 • Stane sa ambasádorom týchto návrhov. Napríklad:
  • prepojí našu iniciatívu s ďalšími firmami/podnikateľmi
  • pomôže nám v budúcnosti verejne komunikovať potrebu prijať klimatický zákon + jeho pozitívny vplyv pre biznis;
  • poskytnete nám citát (2-3 vety) o potrebe a dôležitosti prijatia klimatického zákona, ktorý môžeme používať vo verejnej komunikácii.  
 • Pripojí sa k našim pripomienkam pri prijímaní zákona (medzirezortné pripomienkové konanie návrhu zákona očakávame v septembri a naše oficiálne pripomienky vám budú k dispozícii). 

 

VYBERTE SI JEDNU ALEBO VIACERO Z UVEDENÝCH MOŽNOSTÍ. Podporou silného klimatického zákona sa zaradíte medzi firmy s vyššou spoločenskou zodpovednosťou, pozitívne to ovplyvní vnímanie vašej spoločnosti verejnosťou ako aj jej celkovú vyjednávaciu pozíciu.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment