Spojené arabské emiráty privítajú v Dubaji desaťtisíce delegátov z celého sveta, aby viedli rokovania o spoločnom boji s klimatickou krízou. Kým prvé dva dni budeme isto od svetových lídrov počuť mnoho silných deklarácií, vypočítavanie, ktorá krajina čo urobila a čo ešte len plánuje, realita spoločného snaženia nie je taká optimistická.


Očakávania z viacerých strán na tohtoročný COP v Dubaji sú veľké. Je jasné, že po tom, ako podľa tajomníka OSN Antónia Guterresa klimatické ambície jednotlivých štátov stagnovali, tento rok bude treba úsilie znásobiť. Ukazujú nám to nepriaznivé dáta. Nielen v podobe rapídne rastúcich čísel emisií, globálnej teploty a iných ukazovateľov ale aj inventarizácia emisií (global stocktake) či global emission gap.

“Kým realita klimatického chaosu sužuje komunity na celom svete – čoraz ničivejšími povodňami, požiarmi a suchom – priepasť medzi potrebou a konaním je hrozivejšia ako kedykoľvek pred tým”, povedal António Gutteres.


Aby sme dokázali udržať teplotu pod kritickou hranicou 1,5 C potrebujeme znížiť do konca tejto dekády emisie aspoň o 45 % oproti roku 2010.  Podľa posledného reportu UNCC to však vyzerá, že naopak,  stúpnu o deväť percent.


Podľa výkonného sekretára UNFCCC Simona Stiella robia štáty “detské krôčiky” namiesto poriadneho pokroku. “To znamená, že COP 28 musí byť jasným obratom. Vlády sa musia nielen dohodnúť aké silné klimatické  opatrenia urobia, ale začať aj ukazovať, ako presne to dosiahnu.”


V tomto duchu by sa mali niesť aj rokovania. List prezidenta COP 28  sultána Ahmeda Al Jabera z hosťujúcich Spojených arabských emirátov načrtáva hlavné priority vyjednávaní:

  • záväzok strojnásobiť inštaláciu čistých zdrojov energií a zdvojnásobiť energetickú efektivitu do roku 2030
  • záväzok vyradiť fosílne palivá
  • urýchliť naštartovanie “loss and damage” fondu
  • dosiahnuť lepšie a navýšené financovanie klimatických opatrení
  • prijatie cieľov pre adaptáciu a odolnosť spolu s fondom  
  • dohoda hlavných ropných a plynových producentov na zníženie emisií metánu
  • začlenenie všetkých ekonomických sektorov a emisií skleníkových plynov v národných klimatických plánoch

Napriek tomu, že UAE sa zjavne snažia zorganizovať “najinkluzívnejší” COP zo všetkých a zdôrazňujú potrebu klimatickej akcie vo všetkých vyhláseniach a príhovoroch, nad konferenciou v krajine s extrémne vysokou spotrebou energie je stále mrak pochybností. Samotný Al Jaber vedie štátnu ropnú spoločnosť, ktorá len v nasledujúcich piatich rokoch plánuje investovať 150 miliárd dolárov do novej ťažby.


Práve jasné zadefinovanie ukončenia využívania jednotlivých fosílnych zdrojov a jednoznačné plány, ako to urobiť je na stole už dlhšie. Tento základný záväzok sa nedarí dohodnúť už roky a namiesto neho dostávame všeobecnejšie alebo vágnejšie formulácie textov dohôd, ktoré ale nevedú k želanému cieľu. Aj keď prezident túto dôležitú časť vo svojom liste samozrejme zmieňuje, detaily sú pomerne nejasné. Zmienka o zachytávaní uhlíka skôr zvyšuje obavy, ako pristúpi hostiteľská krajina k vedeniu rokovaní o tejto zásadnej téme. Technológie zachytávajúce uhlík sú naďalej problémom. Napokon ani EÚ sa nezhodla na tom, aby  zo svojho stanoviska vypustila túto technológiu, ktorá je momentálne nedostupná na masové využitie.


Naproti tomu hlasy občianskych organizácií stále silnejšie volajú po radikálnejšom prístupe, vrátane žiadosti, aby fosílne spoločnosti platili za škody, ktoré spôsobili celému svetu za účelom svojho profitu.


Financovanie klimatických opatrení je stále nedostatočné. Cieľ rozvinutých krajín investovať ročne sto miliárd dolárov do klimatickej akcie v rozvíjajúcich sa krajinách sa nedarilo posledné roky plniť. Podľa správy OECD sa zdá, že tento rok by mohol byť cieľ konečne naplnený.


Minulý rok sa na COP27 uzavrela prelomová dohoda o fonde “loss and damage”, ktorého cieľom je pomáhať obzvlášť zraniteľným krajinám s dôsledkami klimatickej krízy. Veľkou úlohou na tento rok je dokončiť celkový rámec fondu a najmä určiť to, ako bude financovaný. Doterajšie rokovania priniesli len vágne sľuby. Pozitívne je, že nevyzerá, že by dohodu niekto chcel zvrátiť, ale konkrétne detaily v návrhu nie sú také presné, ako by sa očakávalo.


Potrebu jasnejšieho financovania si vyžaduje aj téma adaptácie a odolnosti. V tej však treba ešte nastaviť aj celkové ciele. Aj keď katastrofy spôsobené extrémnymi prejavmi počasia postihujú komunity na celom svete čoraz častejšie, príprava na zhoršujúce sa podmienky života globálne zaostáva.


Je otázne, ktoré priority sa nakoniec zohľadnia v konečnom texte tohtoročného COPu s jasnejšími povinnosťami. Keďže vyjednať záverečný text konferencie nie je ľahké, vznikajú počas konferencie separátne záväzky (pleges), ktoré sú síce rýchlejšie vyjednateľné ale zároveň nie také silné.


Lucia Szabová

Článok vznikol v spolupráci s nadáciou Heinrich Boell Stiftung.