Bratislava, 1. mája 2024

Európska únia je hybnou silou pozitívnej zmeny pre ochranu prírody a klímy aj pre Slovensko. Fungovanie únie nie je dokonalé, ale úžitok pre
občanov, ktorý prinášajú environmentálne politiky a financovanie, je nesporný. Tak zhodnotila prínos dvadsaťročného členstva Slovenska v EÚ Klimatická koalícia. Podľa nej čaká v tejto oblasti členské štáty únie veľká výzva popasovať sa so zhoršujúcou sa klimatickou krízou a ohrozením prírody v kombinácii s nestabilnou politickou situáciou vo viacerých jej krajinách. Závisí od toho kvalita života ľudí aj celková odolnosť Slovenska.

Väčšinu zákonov a financií na ochranu klímy a prírody má Slovensko vďaka členstvu v EÚ. Environmentálna a klimatická agenda sa ešte viac posilnila práve vplyvom klimatickej krízy aj ako reakcia na napadnutie Ukrajiny a potrebu posilniť našu energetickú bezpečnosť. “Môžeme s istotou povedať, že po dvadsiatich rokoch máme vďaka únii lepšie chránené vody, lesy, ovzdušie či zdravšie potraviny. Napriek mnohým výhradám voči fungovaniu únie
by sme dnes určite bojovali s horším životným prostredím, čo znamená aj s horšou kvalitou života, následkami na zdravie a dodatočnými finančnými nákladmi,” uviedla koordinátorka Klimatickej koalície, Dana Mareková.

Ako ďalej zdôraznila, dôležitým pozitívom je aj rozvoj demokratických princípov a účasti občanov na rozhodovacích procesoch. Možnosť občanov brániť sa pri projektoch škodlivých pre ich kvalitný život je jedným z kľúčových prínosov členstva v EÚ. “Často počúvame o diktáte Bruselu ale pravdou je, že kľúčovú rolu pri tvorbe politík aj pri ich aplikácii do praxe zohrávajú vlády členských krajín. A my všetci máme, vďaka pravidlám EÚ,
právo spolurozhodovať o projektoch s dopadom na životné prostredie ako sú priehrady, spaľovne, diaľnice, či zjazdovky v chránených oblastiach,” upresnila Mareková.

Výzvou pre budúce obdobie je zvládnutie nevyhnutných zmien, ktoré prinesie klimatická kríza. Slovensko má momentálne množstvo zdrojov, ktoré pomôžu obyvateľom krízu zvládnuť. Zdroje smerujú do dekarbonizácie sektorov, rozvoja nových druhov technológií, mobility, obehového hospodárstva, šetrenia energiami, ochrany prírody a krajiny a realizácie adaptačných opatrení, Súčasná hrozba prepadnutia zdrojov je podľa Klimatickej koalície
obrovským rizikom pre Slovensko.

“Pre zdravé, bezpečné a úspešné Slovensko neexistuje Plán B, mimo EÚ. Musíme sa prestať vyhovárať na neprajný Brusel, začať oceňovať, za čo vďačíme členstvu v Únii a správať sa zodpovedne. Masívne prepúšťanie odborníkov z Ministerstva životného prostredia a inštitúcií štátnej ochrany prírody, zmeny kľúčových zákonov, zastavovanie práce na plnení záväzkov z Plánu obnovy a ďalšie súčasné kroky vlády ničia snahu o systémovú ochranu obyvateľov pred nepriaznivými vplyvmi klimatickej krízy. Nie, EÚ nerobí nadprácu. Spoločne zvládneme klimatickú krízu, ale musíme vytvoriť stabilné prostredie, ktoré zachová konkurencieschopnosť biznisu a podporí občanov, osobitne tých, ktorí čelia zlej sociálnej situácii. Aj o tom budeme rozhodovať 8. júna vo voľbách,” uzavrela Mareková.

 

Kontakt:
Dana Mareková, koordinátorka Klimatickej koalície, 0908 524 246

 

Autor titulnej fotografie: Markus Spiske