Zelený Reštart

Klimatická koalícia nadväzuje na iniciatívu Zelený reštart, ktorá vznikla v roku 2020 na základe spolupráce environmentálnych organizácií, s cieľom klimaticky a environmentálne zodpovednej post-covidovej ekonomickej obnovy.

Na podporu tohto úsilia sme vytvorili námety riešení, ktoré sa týkajú obnovy budov, udržateľného hospodárenia s vodou, dopravy, energetiky, poľnohospodárstva. Ukazujú, ako a kam nasmerovať podporu, aby priniesla rozvoj vidieka a regiónov, nové pracovné miesta a súčasne zdravšiu krajinu a jej obyvateľov.