20 rokov v EÚ a klimatická zmena: musíme pridať, nie ísť vzad

Bratislava, 1. mája 2024 Európska únia je hybnou silou pozitívnej zmeny pre ochranu prírody a klímy aj pre Slovensko. Fungovanie únie nie je dokonalé, ale úžitok pre občanov, ktorý prinášajú environmentálne politiky a financovanie, je nesporný. Tak zhodnotila prínos dvadsaťročného členstva Slovenska v EÚ Klimatická koalícia. Podľa nej čaká v tejto oblasti členské štáty únie…