Prečo potrebujeme národný zákon pre klímu 

Súčasné zákony pokrývajú len približne polovicu sektorov, ktoré musíme dekarbonizovať. Slovenský klimatický zákon, ktorý má byť prijatý v tomto roku, má určiť jasnú trajektóriu k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality najneskôr v roku 2050, a to pre všetky sektory.

Úspešnosť tejto snahy závisí od uchopenia príležitostí súvisiacich s nevyhnutnou transformáciou spoločnosti. Biznis sektor môže byť lídrom, ktorý žiada zodpovednosť politikov a kvalitný zákon. 

Ak má klimatický zákon priniesť potrebnú zmenu, musí obsahovať črty, bez ktorých v realite nebude fungovať.

 

Čo navrhujeme 

Klimatický zákon musí:

 • jasne definovať emisné ciele a povinnosti pre jednotlivé ministerstvá v krátkodobých aj dlhodobých časových rámcoch, ktorých plnenie bude kontrolované (nezávislým orgánom a verejnosťou) a neplnenie vymáhateľné (žalobami);
 • podporiť budovanie regionálnych kapacít na plánovanie a koordináciu dekarbonizácie;
 • nastaviť efektívny a prehľadný systém zberu a vyhodnocovania klimaticky relevantných dát a prepojiť ho na tvorbu klimatických politík.

Viac o našich návrhoch sa dočítate TU.

 

Ako naše návrhy pomôžu podnikateľskému prostrediu

Takýto klimatický zákon: 

 • zabezpečí stabilitu a predvídateľnosť právneho prostredia, ako aj lepšiu ochranu, napr. harmonizácia zberu dát a jasnejšia regulácia ochráni pred zneužitím dát aj súvisiacich kompetencií orgánov);
 • obmedzí negatívne vplyvy transformácie na samosprávy a podnikateľské subjekty, ktoré zatiaľ nemajú dostatok know-how, kapacít a financií potrebných na transformáciu; 
 • pomôže pri odstránení identifikovaných bariér v právnom aj administratívnom systéme (napr. pri rozvoji obnoviteľných zdrojov energie a čerpaní EÚ fondov), ktoré nezmyselne spomaľujú rozvoj nízkoemisného biznisu. 

 

Ako môže vaša spoločnosť podporiť prijatie silného klimatického zákona 

 • Podpísať sa pod uvedené návrhy.
 • Stať sa ambasádorom týchto návrhov. Napríklad:
  • prepojíte našu iniciatívu s ďalšími dôležitými firmami/podnikateľmi;
  • budete verejne komunikovať potrebu prijať klimatický zákon +  jeho  pozitívny vplyv pre biznis; 
  • poskytnete nám citát (2-3 vety) o potrebe a dôležitosti prijatia klimatického zákona, ktorý môžeme používať vo verejnej komunikácii. 
 • Zapojiť sa do medzirezortného pripomienkového konania návrhu zákona, ktoré očakávame v septembri (oficiálne pripomienky budeme pripravovať a budú vám k dispozícii). 

Podporou silného klimatického zákona sa zaradíte medzi subjekty s vyššou spoločenskou zodpovednosťou, čím sa zlepšuje reputácia, spoločenské vnímanie vašej spoločnosti a jej celková vyjednávacia pozícia.

 

 

 

Kontakt: Dana Mareková, Klimatická koalícia, dana.marekova@gmail.com

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn